city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
 ทัวร์ตุรกี Turkey Troy 8 Days 5 Nights (Feb-Mar19)

ทัวร์ตุรกี Turkey Troy 8 Days 5 Nights (Feb-Mar19)

รหัส TR-PE090 ทัวร์ตุรกี

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี Turkey Troy 8 Days 5 Nights (Feb-Mar19)

pdf

บินตรงสู่ตุรกี โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ ชมฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน - เซนต์โซเฟีย -
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาติน - แกรนด์บาร์ซาร์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ -
ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ - 
บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย -
นครใต้ดินไคมัคลึ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ – เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ – ช้อปปิ้ง –  อิสตันบูล

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี Turkey Troy 8 Days 5 Nights (Feb-Mar19)
http://www.grandholiday.co.th/view/2794
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
  • วันที่ 2 : ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ- ช้อปปิ้ง แกรนด์บาร์ซาร์
  • วันที่ 3 : ล่องช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
  • วันที่ 4 : ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
  • วันที่ 5 : บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
  • วันที่ 6 : เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
  • วันที่ 7 : นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 8 : กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
09 ก.พ. 256216 ก.พ. 256236,90036,90036,9006,000
23 ก.พ. 256202 มี.ค 256236,90036,90036,9006,000
24 ก.พ. 256203 มี.ค 256236,90036,90036,9006,000
02 มี.ค 256209 มี.ค 256237,90037,90037,9007,000
08 มี.ค 256215 มี.ค 256237,90037,90037,9007,000
09 มี.ค 256216 มี.ค 256237,90037,90037,9007,000
15 มี.ค 256222 มี.ค 256237,90037,90037,9007,000
16 มี.ค 256223 มี.ค 256237,90037,90037,9007,000
17 มี.ค 256224 มี.ค 256237,90037,90037,9007,000
22 มี.ค 256229 มี.ค 256237,90037,90037,9007,000
23 มี.ค 256230 มี.ค 256237,90037,90037,9007,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ