city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี Grand Turkey 2018 8D5N (ASRADB)(APR-MAY19)

ทัวร์ตุรกี Grand Turkey 2018 8D5N (ASRADB)(APR-MAY19)

รหัส TR-EH003 ทัวร์ตุรกี

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี Grand Turkey 2018 8D5N (ASRADB)(APR-MAY19)

pdf

(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน)

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี Grand Turkey 2018 8D5N (ASRADB)(APR-MAY19)
http://www.grandholiday.co.th/view/2737
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย
  • วันที่ 3 : คอนย่า
  • วันที่ 4 : ปามุคคาเล่
  • วันที่ 5 : เมืองโบราณเอฟฟิซุส - อิสตันบูล
  • วันที่ 6 : อิสตันบูล
  • วันที่ 7 : อิสตันบูล
  • วันที่ 8 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
05 เม.ษ. 256212 เม.ษ. 256248,90048,90048,9008,000
06 เม.ษ. 256213 เม.ษ. 256248,90048,90048,9008,000
07 เม.ษ. 256214 เม.ษ. 256248,90048,90048,9008,000
08 เม.ษ. 256215 เม.ษ. 256248,90048,90048,9008,000
09 เม.ษ. 256216 เม.ษ. 256248,90048,90048,9008,000
10 เม.ษ. 256217 เม.ษ. 256248,90048,90048,9008,000
11 เม.ษ. 256218 เม.ษ. 256248,90048,90048,9008,000
12 เม.ษ. 256219 เม.ษ. 256248,90048,90048,9008,000
13 เม.ษ. 256220 เม.ษ. 256248,90048,90048,9008,000
26 เม.ษ. 256203 พ.ค. 256242,90042,90042,9007,000
27 เม.ษ. 256204 พ.ค. 256242,90042,90042,9007,000
28 เม.ษ. 256205 พ.ค. 256242,90042,90042,9007,000
29 เม.ษ. 256206 พ.ค. 256242,90042,90042,9007,000
30 เม.ษ. 256207 พ.ค. 256242,90042,90042,9007,000
01 พ.ค. 256208 พ.ค. 256242,90042,90042,9007,000
02 พ.ค. 256209 พ.ค. 256242,90042,90042,9007,000
03 พ.ค. 256210 พ.ค. 256242,90042,90042,9007,000
04 พ.ค. 256211 พ.ค. 256242,90042,90042,9007,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ