city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน (MAY19) GO3SAW-EK002

ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน (MAY19) GO3SAW-EK002

รหัส TR-GO006 ทัวร์ตุรกี 2562

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน (MAY19) GO3SAW-EK002

pdf

 • เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
  เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
  เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)  มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
  ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
  ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ที่ยิ่งใหญ่
   (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)
เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน (MAY19) GO3SAW-EK002
http://www.grandholiday.co.th/view/2731
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2 : ดูไบ – อังการ่า
 • วันที่ 3 : อังการ่า - คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
 • วันที่ 4 : คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล
 • วันที่ 5 : ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
 • วันที่ 6 : คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 • วันที่ 7 : อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 • วันที่ 8 : ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - แกรนด์บาซาร์
 • วันที่ 9 : พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน
 • วันที่ 10 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ31,90031,90031,9005,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ