city
 • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี RIVIERA-TULIP TURKEY 10วัน 8คืน (MAR-APR18) (IST-ESB)

ทัวร์ตุรกี RIVIERA-TULIP TURKEY 10วัน 8คืน (MAR-APR18) (IST-ESB)

รหัส TR-PE050 ทัวร์ตุรกี

Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี RIVIERA-TULIP TURKEY 10วัน 8คืน (MAR-APR18) (IST-ESB)

pdf

บินเช้า ถึงเย็น พักผ่อนเต็มอิ่ม โดยสายการบินกาต้าร์
ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี"
ชมสุเหร่าสีน้าเงินหนึ่งในสัญลักษณ์ของอิสตันบูล ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่)
เยือน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
สัมผัสสวนดอกทิวลิป ต้นกาเนิดของโลก
พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 7 คืน พักโรงแรมถ้า 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี RIVIERA-TULIP TURKEY 10วัน 8คืน (MAR-APR18) (IST-ESB)
http://www.grandholiday.co.th/view/1601
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา - อิสตันบูล
 • วันที่ 2 : ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้าเงิน – เซนต์โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้าใต้ดินเยเรบาตัน – พระราชวัง ทอปกาปึ – อีเมอร์กัน พาร์ค - เข้าชมสวนดอกทิวลิป - ช้อปปิ้ง แบรนด์เนม
 • วันที่ 3 : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ตลาดสไปซ์ - เมืองชานัคคาเล่
 • วันที่ 4 : ม้าไม้เมืองทรอย - เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
 • วันที่ 5 : เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง - เมืองปามุคคาเล่
 • วันที่ 6 : ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองอันตาเลีย
 • วันที่ 7 : เมืองเก่าอันตาเลีย – ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน - เมืองคอนย่า
 • วันที่ 8 : เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบาหน้าท้อง
 • วันที่ 9 : เมืองคัปปาโดเกีย – ทัวร์เสริมบอลลูน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ –บ้านพักของมนุษย์ถ้า - สนามบินอังการ่า
 • วันที่ 10 : สนามบินกรุงโดฮา - กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 30 มี.ค 256108 เม.ษ. 256139,90039,90039,9009,000
(เต็ม) 01 เม.ษ. 256110 เม.ษ. 256139,90039,90039,9009,000
(เต็ม) 06 เม.ษ. 256115 เม.ษ. 256141,90041,90041,9009,000
(เต็ม) 13 เม.ษ. 256122 เม.ษ. 256143,90043,90043,9009,000
19 เม.ษ. 256128 เม.ษ. 256139,90039,90039,9009,000
(เต็ม) 22 เม.ษ. 256101 พ.ค. 256139,90039,90039,9009,000
(เต็ม) 27 เม.ษ. 256106 พ.ค. 256141,90041,90041,9009,000
(เต็ม) 29 เม.ษ. 256108 พ.ค. 256139,90039,90039,9009,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ

พัก ระดับ 5 ดาว บินตรง บินภายใน 1 ขา ชมความงามของ ดอกทิวลิป พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี  ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม  ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส BOSPHORUS เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า 

เดินทางสู่ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล เป็นน้ำตกหินปูนสีขาว สุเหร่าเซนต์โซเฟีย1  ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย เพื่อชื่นชมดินแดนซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ นำท่านล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน อันสวยงามที่เมืองอันตาเลีย ชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง ของชาวพื้นเมือง CAPPADOCIA สัมผัสสวนดอกทิวลิป ต้นกำเนิดของโลก บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 5 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย