city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี Amazing Turkey 8D 6N (QR) (DEC'17-MAR'18) นอนถ้ำ+พัก4ดาว

ทัวร์ตุรกี Amazing Turkey 8D 6N (QR) (DEC'17-MAR'18) นอนถ้ำ+พัก4ดาว

รหัส TR-PE049 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก

Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี Amazing Turkey 8D 6N (QR) (DEC'17-MAR'18) นอนถ้ำ+พัก4ดาว

pdf

เดินทางสู่ประเทศตุรกี โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์
บินเช้าถึงเย็นพักผ่อนเต็มอิ่ม พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
ชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง ของชาวพื้นเมือง คัปปาโดเกีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบที่แบ่งระหว่างยุโรป และ เอเชีย
ชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี Amazing Turkey 8D 6N (QR) (DEC'17-MAR'18) นอนถ้ำ+พัก4ดาว
http://www.grandholiday.co.th/view/1589
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงโดฮา (ประเทศการ์ตาร์) - กรุงอังการา
  • วันที่ 2 : เมืองคัปปาโดเกีย - ทะเลสาบเกลือ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - โบสถ์มังกร - โบสถ์แอปเปิ้ล - บ้านชนพื้นเมือง - โชว์ระบำหน้าท้อง
  • วันที่ 3 : ทัวร์ขึ้นบอลลูน - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลี - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
  • วันที่ 4 : เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซึ
  • วันที่ 5 : บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องสมุดของเซลซุส - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - โรงละคร (GREAT THEATRE) - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองบูร์ซาร์
  • วันที่ 6 : กรุงอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เกต
  • วันที่ 7 : ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - สนามบินกรุงอิสตันบูล
  • วันที่ 8 : ประเทศกาตาร์ (สนามบินกรุงโดฮา) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
27 ธ.ค. 256003 ม.ค. 256134,90034,90034,9007,000
29 ธ.ค. 256005 ม.ค. 256134,90034,90034,9007,000
30 ธ.ค. 256006 ม.ค. 256134,90034,90034,9007,000
17 ก.พ. 256124 ก.พ. 256129,90029,90029,9007,000
(เต็ม) 10 มี.ค 256117 มี.ค 256129,90029,90029,9007,000
(เต็ม) 17 มี.ค 256124 มี.ค 256130,90030,90030,9007,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ