city
 • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี DELUXE TURKEY 9วัน 6คืน (SNOW IN WINTER) (DEC'17)

ทัวร์ตุรกี DELUXE TURKEY 9วัน 6คืน (SNOW IN WINTER) (DEC'17)

รหัส TR-SS046

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี DELUXE TURKEY 9วัน 6คืน (SNOW IN WINTER) (DEC'17)

pdf

พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง และ เมืองเปอร์กามัม
ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี DELUXE TURKEY 9วัน 6คืน (SNOW IN WINTER) (DEC'17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1577
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - อิสตันบูล
 • วันที่ 2 : อิสตันบูล - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • วันที่ 3 : เมืองชานัคคาเล่ - เปอกามัม - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส
 • วันที่ 4 : เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
 • วันที่ 5 : เมืองปามุคคาเล่ - คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คัปปาโดเกีย
 • วันที่ 6 : คัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)
 • วันที่ 7 : เมืองอังการ่า – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 • วันที่ 8 : อิสตันบูล – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน - Candy Shop – ลาดสไปซ์
 • วันที่ 9 : ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
 • ทัวร์ 
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 02 ธ.ค. 256010 ธ.ค. 256030,90030,90030,9008,900
(เต็ม) 06 ธ.ค. 256014 ธ.ค. 256030,99930,99930,9998,900
(เต็ม) 13 ธ.ค. 256021 ธ.ค. 256030,99930,99930,9998,900
(เต็ม) 23 ธ.ค. 256031 ธ.ค. 256038,99938,99938,9998,900
(เต็ม) 24 ธ.ค. 256001 ม.ค. 256138,99938,99938,9998,900
(เต็ม) 26 ธ.ค. 256003 ม.ค. 256138,99938,99938,9998,900
27 ธ.ค. 256004 ม.ค. 256139,99939,99939,9998,900
28 ธ.ค. 256005 ม.ค. 256139,99939,99939,9998,900
29 ธ.ค. 256006 ม.ค. 256139,99939,99939,9998,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ

นำท่านเยือนจักรวรรดิออตโตมัน (OTTOMAN EMPIRE)  เที่ยวอิสตันบูล (ISTANBUL) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป  เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (AYASOFYA MUSEUM) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ  ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (TROY) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (CITY OF EPHESUS)   ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (PAMUKKALE)  นำท่านล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน อันสวยงามที่เมืองอันตาเลีย(ANTALYA)  (OPTION) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)  เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ