city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
TURKEY SNOW SEASON (นอนโรงแรมถ้ำ) 9D 6N [JAN-FEB'18] (SMTR541)

TURKEY SNOW SEASON (นอนโรงแรมถ้ำ) 9D 6N [JAN-FEB'18] (SMTR541)

รหัส TR-SS045 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก

Mahan Air (W5)

ราคาเริ่มต้น 28,927 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

TURKEY SNOW SEASON (นอนโรงแรมถ้ำ) 9D 6N [JAN-FEB'18] (SMTR541)

pdf

เดินทางสู่ประเทศตุรกี โดยสายการบิน มาฮัน แอร์ (W5)
เยือนดินแดนอันน่าอัศจรรย์ “ ปราสาทปุยฝ้าย ” แห่งเมืองปามุคคาเล่
ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย ณ เมืองคัปปาโดเกีย
สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน
ชมโชว์ระบำหน้าท้องสไตล์พื้นเมืองของชาวตุรกี
ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
TURKEY SNOW SEASON (นอนโรงแรมถ้ำ) 9D 6N [JAN-FEB'18] (SMTR541)
http://www.grandholiday.co.th/view/1576
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมนี (กรุงเตหะราน) - เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
  • วันที่ 3 : สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน - เมืองชานัคคาเล่
  • วันที่ 4 : เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - เมืองอีชเมียร์
  • วันที่ 5 : เมืองคูซาดาสึ - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - บ้านของพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่
  • วันที่ 6 : ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองฮีเยราโพลิส - เมืองคัปปาโดเกีย - โชว์ระบำหน้าท้อง
  • วันที่ 7 : โปรแกรมเสริมขึ้นบอลลูน - เมืองเกอเรเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - นครใต้ดิน - เมืองไคมักลี - เมืองอังการ่า
  • วันที่ 8 : เมืองอังการ่า - ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมนี (กรุงเตหะราน)
  • วันที่ 9 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
09 ม.ค. 256117 ม.ค. 256128,99928,99928,9998,900
(เต็ม) 12 ม.ค. 256120 ม.ค. 256128,99928,99928,9998,900
08 ก.พ. 256116 ก.พ. 256128,99928,99928,9998,900
15 ก.พ. 256123 ก.พ. 256128,99928,99928,9998,900
22 ก.พ. 256102 มี.ค 256128,99928,99928,9998,900
23 ก.พ. 256103 มี.ค 256128,99928,99928,9998,900
01 มี.ค 256109 มี.ค 256128,92728,92728,9278,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ

เดินทางสู่ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล เป็นน้ำตกหินปูนสีขาว สุเหร่าเซนต์โซเฟีย1  ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย เพื่อชื่นชมดินแดนซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ นำท่านล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน อันสวยงามที่เมืองอันตาเลีย ชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง ของชาวพื้นเมือง CAPPADOCIA สัมผัสสวนดอกทิวลิป ต้นกำเนิดของโลก บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 5 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

บินตรง !! สู่ประเทศตุรกี โดย เตอร์กิช แอร์ไลน์ (สะสมไมล์ไม่ได้) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล่                                       เข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมพระราชวังทอปกาปึ ที่ยิ่งใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร  ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ พิเศษ !! พักโรงแรม 4 ดาว 4 คืน+โรงแรมถ้ำ 1 คืน