city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 วัน 5 คืน (MAR'18)

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 วัน 5 คืน (MAR'18)

รหัส TR-PE040 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 วัน 5 คืน (MAR'18)

pdf

บินตรงสู่ประเทศตุรกี โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
พร้อมบินภายใน 1 ขา พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน และระดับ 5 ดาว 4 คืน
ชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย อันโด่งดัง เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้น
ชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง ของชาวพื้นเมือง CAPPADOCIA 
ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน          

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 วัน 5 คืน (MAR'18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1482
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
  • วันที่ 2 : ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน –พระราชวังทอปกาปึ - ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
  • วันที่ 3 : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - เมืองอีเซียบัท - ชานัคคาเล่
  • วันที่ 4 : ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซึ
  • วันที่ 5 : บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง – เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
  • วันที่ 6 : เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – CARAVANSARINE - ระบำหน้าท้อง
  • วันที่ 7 : นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – เมืองคัปปาโดเกีย - เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ – แวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค - ช้อปปิ้ง –อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 8 : กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 04 มี.ค 256111 มี.ค 256135,90035,90035,9006,000
(เต็ม) 10 มี.ค 256117 มี.ค 256135,90035,90035,9006,000
(เต็ม) 11 มี.ค 256118 มี.ค 256135,90035,90035,9006,000
(เต็ม) 17 มี.ค 256124 มี.ค 256135,90035,90035,9006,000
(เต็ม) 18 มี.ค 256125 มี.ค 256135,90035,90035,9006,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ