city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี อังการ่า อิสตันบลู 8 วัน 6 คืน (AUG - SEP17)

ทัวร์ตุรกี อังการ่า อิสตันบลู 8 วัน 6 คืน (AUG - SEP17)

รหัส TR-SS039 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก

Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี อังการ่า อิสตันบลู 8 วัน 6 คืน (AUG - SEP17)

pdf

เดินทางสู่ตุรกีโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์
ท่องเที่ยวเมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช , อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน ดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ตื่นตากับการแสดง โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี สัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม  บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี อังการ่า อิสตันบลู 8 วัน 6 คืน (AUG - SEP17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1442
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - อังการ่า
  • วันที่ 2 : อังการ่า - คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินเมืองไคมักลี - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค
  • วันที่ 3 : คัปปาโดเกีย - คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล่
  • วันที่ 4 : ปราสาทปุยฝ้าย – โรงงานเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ – บ้านของพระแม่มารี - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
  • วันที่ 5 : วิหารอะโครโปลิส - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
  • วันที่ 6 : อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ย่านช้อปปิ้ง - ตลาดสไปซ์
  • วันที่ 7 : พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
  • วันที่ 8 : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 07 ส.ค. 256014 ส.ค. 256029,99929,99929,9998,900
(เต็ม) 14 ส.ค. 256021 ส.ค. 256029,99929,99929,9998,900
(เต็ม) 18 ส.ค. 256025 ส.ค. 256029,99929,99929,9998,900
(เต็ม) 23 ส.ค. 256030 ส.ค. 256030,99930,99930,9998,900
(เต็ม) 28 ส.ค. 256004 ก.ย. 256028,99928,99928,9998,900
(เต็ม) 06 ก.ย. 256013 ก.ย. 256028,99928,99928,9998,900
09 ก.ย. 256016 ก.ย. 256028,99928,99928,9998,900
11 ก.ย. 256018 ก.ย. 256029,99929,99929,9998,900
(เต็ม) 13 ก.ย. 256020 ก.ย. 256029,99929,99929,9998,900
(เต็ม) 15 ก.ย. 256022 ก.ย. 256029,99929,99929,9998,900
(เต็ม) 17 ก.ย. 256024 ก.ย. 256030,99930,99930,9998,900
18 ก.ย. 256025 ก.ย. 256030,99930,99930,9998,900
(เต็ม) 20 ก.ย. 256027 ก.ย. 256030,99930,99930,9998,900
22 ก.ย. 256029 ก.ย. 256030,99930,99930,9998,900
(เต็ม) 23 ก.ย. 256030 ก.ย. 256030,99930,99930,9998,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ

พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชม โชว์ระบำหน้าท้อง ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า