city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY  8วัน 6คืน (QR836 12:40) (AUG 17)

ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 8วัน 6คืน (QR836 12:40) (AUG 17)

รหัส TR-PE037

Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 8วัน 6คืน (QR836 12:40) (AUG 17)

pdf

นำท่านเดินทางสู่ประเทศตุรกีโดยสายการบินกาต้าร์
ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ชมสุเหร่าสีน้ำเงินสัญลักษณ์ของอิสตันบูล เยือนปำมุคคาเล่ เมืองแห่งปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย
พิเศษ !! เข้าชมบ้านชนพื้นเมือง LOCAL CAVE HOUSE ของชาวพื้นเมือง CAPPADOCIA
บินเข้า อิสตันบูล // บินออก อังคาร่า

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 8วัน 6คืน (QR836 12:40) (AUG 17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1396
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงโดฮา-อิสตันบูล
  • วันที่ 2 : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ - ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
  • วันที่ 3 : เมืองบูซ่าร์ – มัสยิดเมืองบูร์ซ่าร์ – ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซ่าร์ - เมืองอิซเมียร์
  • วันที่ 4 : เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคค่เล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
  • วันที่ 5 : เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า- พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย
  • วันที่ 6 : เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ – เมืองใต้ดินไคมัคลี่ - โชว์ระบำพื้นเมือง BELLY DANCE SHOW
  • วันที่ 7 : เมืองอังคาร่า - ทะเลสาบเกลือ - อะนีเคเบอร์ - กรุงโดฮา - กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 8 : กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
12 ส.ค. 256019 ส.ค. 256029,90029,90029,9007,000
19 ส.ค. 256026 ส.ค. 256029,90029,90029,9007,000
26 ส.ค. 256002 ก.ย. 256029,90029,90029,9007,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ

เที่ยวชมดินแดน 2 ทวีป ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ พิเศษ!! ระดับ 5 ดาว มาตรฐานตุรกี และบินภายใน 2 ขา เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปี ที่ยิ่งใหญ่ กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร