alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY  8วัน 6คืน (QR836 12:40) (AUG 17)

ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 8วัน 6คืน (QR836 12:40) (AUG 17)

รหัส TR-PE037

Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 8วัน 6คืน (QR836 12:40) (AUG 17)

pdf

นำท่านเดินทางสู่ประเทศตุรกีโดยสายการบินกาต้าร์
ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ชมสุเหร่าสีน้ำเงินสัญลักษณ์ของอิสตันบูล เยือนปำมุคคาเล่ เมืองแห่งปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย
พิเศษ !! เข้าชมบ้านชนพื้นเมือง LOCAL CAVE HOUSE ของชาวพื้นเมือง CAPPADOCIA
บินเข้า อิสตันบูล // บินออก อังคาร่า

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 8วัน 6คืน (QR836 12:40) (AUG 17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1396
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงโดฮา-อิสตันบูล
  • วันที่ 2 : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ - ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
  • วันที่ 3 : เมืองบูซ่าร์ – มัสยิดเมืองบูร์ซ่าร์ – ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซ่าร์ - เมืองอิซเมียร์
  • วันที่ 4 : เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคค่เล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
  • วันที่ 5 : เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า- พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย
  • วันที่ 6 : เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ – เมืองใต้ดินไคมัคลี่ - โชว์ระบำพื้นเมือง BELLY DANCE SHOW
  • วันที่ 7 : เมืองอังคาร่า - ทะเลสาบเกลือ - อะนีเคเบอร์ - กรุงโดฮา - กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 8 : กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
12 ส.ค. 256019 ส.ค. 256029,90029,90029,9007,000
19 ส.ค. 256026 ส.ค. 256029,90029,90029,9007,000
26 ส.ค. 256002 ก.ย. 256029,90029,90029,9007,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ

เดินทางสู่ตุรกีโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ ท่องเที่ยวเมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช , อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน ดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ตื่นตากับการแสดง โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี สัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม  บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่