alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี WOW!! TURKEY บินตรงชิลด์ ชิลด์ 8 วัน 5 คืน (TK) (SEP - DEC 2017)

ทัวร์ตุรกี WOW!! TURKEY บินตรงชิลด์ ชิลด์ 8 วัน 5 คืน (TK) (SEP - DEC 2017)

รหัส TR-PE035 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ตุรกี บินตรง !! สู่ประเทศตุรกี โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
พระราชวังทอปกาปึ – พระราชวังโดลมาบาเช่ – มัสยิดสีเขียว
ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม – เมืองอิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง
ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) – เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี WOW!! TURKEY บินตรงชิลด์ ชิลด์ 8 วัน 5 คืน (TK) (SEP - DEC 2017)
http://www.grandholiday.co.th/view/1367
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
  • วันที่ 2 : ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน –พระราชวังทอปกาปึ -พระราชวังโดลมาบาเช่
  • วันที่ 3 : เมืองบูร์ซ่า – มัสยิดสีเขียว – ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม - เมืองอิซเมียร์
  • วันที่ 4 : เมืองอิซเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง - ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
  • วันที่ 5 : เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองใต้ดิน - โชว์ระบำหน้าท้อง
  • วันที่ 6 : พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ – ชมเมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังคาร่า
  • วันที่ 7 : กรุงอังคาร่า – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ - กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 01 ต.ค. 256008 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 02 ต.ค. 256009 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 03 ต.ค. 256010 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 04 ต.ค. 256011 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 05 ต.ค. 256012 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 06 ต.ค. 256013 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 09 ต.ค. 256016 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 11 ต.ค. 256018 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 05 พ.ย. 256012 พ.ย. 256029,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 12 พ.ย. 256019 พ.ย. 256029,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 19 พ.ย. 256026 พ.ย. 256029,90029,90029,9005,000
26 พ.ย. 256003 ธ.ค. 256029,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 03 ธ.ค. 256010 ธ.ค. 256029,90029,90029,9005,000
04 ธ.ค. 256011 ธ.ค. 256029,90029,90029,9005,000
05 ธ.ค. 256012 ธ.ค. 256029,90029,90029,9005,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ