alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี WOW!! TURKEY บินตรงชิลด์ ชิลด์ 8 วัน 5 คืน (TK) (JUN - JUL 17)

ทัวร์ตุรกี WOW!! TURKEY บินตรงชิลด์ ชิลด์ 8 วัน 5 คืน (TK) (JUN - JUL 17)

รหัส TR-PE035 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ตุรกี บินตรง !! สู่ประเทศตุรกี โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
พระราชวังทอปกาปึ – พระราชวังโดลมาบาเช่ – มัสยิดสีเขียว
ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม – เมืองอิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง
ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) – เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี WOW!! TURKEY บินตรงชิลด์ ชิลด์ 8 วัน 5 คืน (TK) (JUN - JUL 17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1367
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
  • วันที่ 2 : ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน –พระราชวังทอปกาปึ -พระราชวังโดลมาบาเช่
  • วันที่ 3 : เมืองบูร์ซ่า – มัสยิดสีเขียว – ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม - เมืองอิซเมียร์
  • วันที่ 4 : เมืองอิซเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง - ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
  • วันที่ 5 : เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองใต้ดิน - โชว์ระบำหน้าท้อง
  • วันที่ 6 : พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ – ชมเมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังคาร่า
  • วันที่ 7 : กรุงอังคาร่า – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ - กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ
  • 1
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 12 มิ.ย. 256019 มิ.ย. 256029,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 13 มิ.ย. 256020 มิ.ย. 256029,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 14 มิ.ย. 256021 มิ.ย. 256029,90029,90029,9005,000
18 มิ.ย. 256025 มิ.ย. 256030,90030,90030,9005,000
(เต็ม) 29 มิ.ย. 256006 ก.ค. 256029,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 30 มิ.ย. 256007 ก.ค. 256029,90029,90029,9005,000
08 ก.ค. 256015 ก.ค. 256029,90029,90029,9005,000
22 ก.ค. 256029 ก.ค. 256029,90029,90029,9005,000
23 ก.ค. 256030 ก.ค. 256029,90029,90029,9005,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ

เดินทางสู่ตุรกีโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ ท่องเที่ยวเมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช , อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน ดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ตื่นตากับการแสดง โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี สัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม  บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ 

ทัวร์ตุรกี เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน MAHAN AIR ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ ที่ยิ่งใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย , เมืองโบราณเอเฟซุส มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับปามุคคาเล น้ำตกหินปูนสีขาวได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ