alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี WOW!! TURKEY บินตรงชิลด์ ชิลด์ 8 วัน 5 คืน (TK) (SEP - DEC 2017)

ทัวร์ตุรกี WOW!! TURKEY บินตรงชิลด์ ชิลด์ 8 วัน 5 คืน (TK) (SEP - DEC 2017)

รหัส TR-PE035 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ตุรกี บินตรง !! สู่ประเทศตุรกี โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
พระราชวังทอปกาปึ – พระราชวังโดลมาบาเช่ – มัสยิดสีเขียว
ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม – เมืองอิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง
ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) – เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี WOW!! TURKEY บินตรงชิลด์ ชิลด์ 8 วัน 5 คืน (TK) (SEP - DEC 2017)
http://www.grandholiday.co.th/view/1367
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
  • วันที่ 2 : ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน –พระราชวังทอปกาปึ -พระราชวังโดลมาบาเช่
  • วันที่ 3 : เมืองบูร์ซ่า – มัสยิดสีเขียว – ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม - เมืองอิซเมียร์
  • วันที่ 4 : เมืองอิซเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง - ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
  • วันที่ 5 : เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองใต้ดิน - โชว์ระบำหน้าท้อง
  • วันที่ 6 : พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ – ชมเมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังคาร่า
  • วันที่ 7 : กรุงอังคาร่า – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ - กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
08 ก.ย. 256015 ก.ย. 256029,90029,90029,9005,000
09 ก.ย. 256016 ก.ย. 256030,90030,90030,9005,000
10 ก.ย. 256017 ก.ย. 256030,90030,90030,9005,000
11 ก.ย. 256018 ก.ย. 256029,90029,90029,9005,000
12 ก.ย. 256019 ก.ย. 256029,90029,90029,9005,000
13 ก.ย. 256020 ก.ย. 256029,90029,90029,9005,000
14 ก.ย. 256021 ก.ย. 256029,90029,90029,9005,000
15 ก.ย. 256022 ก.ย. 256029,90029,90029,9005,000
16 ก.ย. 256023 ก.ย. 256030,90030,90030,9005,000
17 ก.ย. 256024 ก.ย. 256030,90030,90030,9005,000
18 ก.ย. 256025 ก.ย. 256029,90029,90029,9005,000
19 ก.ย. 256026 ก.ย. 256029,90029,90029,9005,000
20 ก.ย. 256027 ก.ย. 256029,90029,90029,9005,000
21 ก.ย. 256028 ก.ย. 256029,90029,90029,9005,000
22 ก.ย. 256029 ก.ย. 256029,90029,90029,9005,000
25 ก.ย. 256002 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
26 ก.ย. 256003 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
27 ก.ย. 256004 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
28 ก.ย. 256005 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
29 ก.ย. 256006 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
01 ต.ค. 256008 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
02 ต.ค. 256009 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
03 ต.ค. 256010 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
04 ต.ค. 256011 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
05 ต.ค. 256012 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
06 ต.ค. 256013 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
09 ต.ค. 256016 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
11 ต.ค. 256018 ต.ค. 256029,90029,90029,9005,000
05 พ.ย. 256012 พ.ย. 256029,90029,90029,9005,000
12 พ.ย. 256019 พ.ย. 256029,90029,90029,9005,000
19 พ.ย. 256026 พ.ย. 256029,90029,90029,9005,000
26 พ.ย. 256003 ธ.ค. 256029,90029,90029,9005,000
03 ธ.ค. 256010 ธ.ค. 256029,90029,90029,9005,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ

นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ เที่ยวชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย  เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส  ที่ขนานนามว่ามหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ 

นำท่านบินตรงสู่ตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรก และยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล เป็นน้ำตกหินปูน สีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปี ที่ยิ่งใหญ่ กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร