city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี WOW!! TURKEY บินตรงชิลด์ ชิลด์ 8 วัน 5 คืน  (MAR'18)

ทัวร์ตุรกี WOW!! TURKEY บินตรงชิลด์ ชิลด์ 8 วัน 5 คืน (MAR'18)

รหัส TR-PE035 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี WOW!! TURKEY บินตรงชิลด์ ชิลด์ 8 วัน 5 คืน (MAR'18)

pdf

บินตรง !! สู่ประเทศตุรกี โดย เตอร์กิช แอร์ไลน์ (สะสมไมล์ไม่ได้)
เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล่                                       เข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
ชมพระราชวังทอปกาปึ ที่ยิ่งใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร
 ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย
ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
พิเศษ !! พักโรงแรม 4 ดาว 4 คืน+โรงแรมถ้ำ 1 คืน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี WOW!! TURKEY บินตรงชิลด์ ชิลด์ 8 วัน 5 คืน (MAR'18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1367
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
  • วันที่ 2 : ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน –พระราชวังทอปกาปึ -พระราชวังโดลมาบาเช่
  • วันที่ 3 : เมืองบูร์ซ่า – มัสยิดสีเขียว – ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม - เมืองอิซเมียร์
  • วันที่ 4 : เมืองอิซเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง - ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
  • วันที่ 5 : เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองใต้ดิน - โชว์ระบำหน้าท้อง
  • วันที่ 6 : พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ – ชมเมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังคาร่า
  • วันที่ 7 : กรุงอังคาร่า – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ - กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
03 มี.ค 256110 มี.ค 256129,90029,90029,9005,000
04 มี.ค 256111 มี.ค 256129,90029,90029,9005,000
05 มี.ค 256112 มี.ค 256129,90029,90029,9005,000
06 มี.ค 256113 มี.ค 256129,90029,90029,9005,000
07 มี.ค 256114 มี.ค 256129,90029,90029,9005,000
08 มี.ค 256115 มี.ค 256129,90029,90029,9005,000
11 มี.ค 256118 มี.ค 256129,90029,90029,9005,000
18 มี.ค 256125 มี.ค 256131,90031,90031,9005,000
23 มี.ค 256130 มี.ค 256131,90031,90031,9005,000
24 มี.ค 256131 มี.ค 256131,90031,90031,9005,000
25 มี.ค 256101 เม.ษ. 256131,90031,90031,9005,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ

เดินทางสู่ประเทศตุรกี  โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ บินตรงสู่ประทศตุรกี + บินภายใน 2 ครั้ง พักโรงแรม 5 ดาว พักรงแรมถ้ำ 1 คืน ชมความสวยงามของ เมืองโบราณเอฟฟิซุส  ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองอันตาเลีย ANTALYA  ที่ได้ยกย่องว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งตุรกี” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  ชม เมืองคัปปาโดเกีย CAPPADOCIA ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง