city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี WOW!! TURKEY บินตรงชิลด์ ชิลด์ 8 วัน 5 คืน  (MAR'18)

ทัวร์ตุรกี WOW!! TURKEY บินตรงชิลด์ ชิลด์ 8 วัน 5 คืน (MAR'18)

รหัส TR-PE035 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี WOW!! TURKEY บินตรงชิลด์ ชิลด์ 8 วัน 5 คืน (MAR'18)

pdf

บินตรง !! สู่ประเทศตุรกี โดย เตอร์กิช แอร์ไลน์ (สะสมไมล์ไม่ได้)
เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล่                                       เข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
ชมพระราชวังทอปกาปึ ที่ยิ่งใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร
 ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย
ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
พิเศษ !! พักโรงแรม 4 ดาว 4 คืน+โรงแรมถ้ำ 1 คืน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี WOW!! TURKEY บินตรงชิลด์ ชิลด์ 8 วัน 5 คืน (MAR'18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1367
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
  • วันที่ 2 : ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน –พระราชวังทอปกาปึ -พระราชวังโดลมาบาเช่
  • วันที่ 3 : เมืองบูร์ซ่า – มัสยิดสีเขียว – ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม - เมืองอิซเมียร์
  • วันที่ 4 : เมืองอิซเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง - ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
  • วันที่ 5 : เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองใต้ดิน - โชว์ระบำหน้าท้อง
  • วันที่ 6 : พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ – ชมเมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังคาร่า
  • วันที่ 7 : กรุงอังคาร่า – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ - กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 03 มี.ค 256110 มี.ค 256129,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 04 มี.ค 256111 มี.ค 256129,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 05 มี.ค 256112 มี.ค 256129,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 06 มี.ค 256113 มี.ค 256129,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 07 มี.ค 256114 มี.ค 256129,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 08 มี.ค 256115 มี.ค 256129,90029,90029,9005,000
(เต็ม) 11 มี.ค 256118 มี.ค 256129,90029,90029,9005,000
18 มี.ค 256125 มี.ค 256131,90031,90031,9005,000
23 มี.ค 256130 มี.ค 256131,90031,90031,9005,000
24 มี.ค 256131 มี.ค 256131,90031,90031,9005,000
25 มี.ค 256101 เม.ษ. 256131,90031,90031,9005,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ

พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์