city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี SPIRIT OF TURKEY 8 วัน 5 คืน ( SEP - OCT 17)

ทัวร์ตุรกี SPIRIT OF TURKEY 8 วัน 5 คืน ( SEP - OCT 17)

รหัส TR-GO031 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี SPIRIT OF TURKEY 8 วัน 5 คืน ( SEP - OCT 17)

pdf

นำท่านบินตรงสู่ประเทศ ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์ เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ
ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอยเยือนเมืองโบราณเอเฟซุส ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับ  ปามุคคาเล่                                                   เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย  ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ 

ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส                                                            

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี SPIRIT OF TURKEY 8 วัน 5 คืน ( SEP - OCT 17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1324
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 2 : เมืองเคย์เซอร์รี่- เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน- เมืองเกอเรเม-โรงงานทอพรมและโรงงานเซรามิค - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
  • วันที่ 3 : เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา -ปามุคคาเล่
  • วันที่ 4 : ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย-คูซาดาซึ-บ้านของพระแม่มารี- โรงงานหนังชั้นนำ
  • วันที่ 5 : คูซาดาซึ -เมืองโบราณเอเฟซุส -ชานัคคาเล-กรุงทรอย-TROJAN HORSE
  • วันที่ 6 : นครอิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
  • วันที่ 7 : ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ -ตลาดแกรนด์บาซาร์ -สนามบินอิสตันบูล
  • วันที่ 8 : อิสตันบูล -สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
09 ส.ค. 256016 ส.ค. 256034,90034,90034,9003,900
08 ก.ย. 256015 ก.ย. 256034,90034,90034,9003,900
22 ก.ย. 256029 ก.ย. 256034,90034,90034,9003,900
06 ต.ค. 256013 ต.ค. 256034,90034,90034,9003,900
08 ต.ค. 256015 ต.ค. 256034,90034,90034,9003,900
10 ต.ค. 256017 ต.ค. 256034,90034,90034,9003,900
13 ต.ค. 256020 ต.ค. 256034,90034,90034,9003,900
20 ต.ค. 256027 ต.ค. 256034,90034,90034,9003,900
27 ต.ค. 256003 พ.ย. 256034,90034,90034,9003,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ