city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี WINTER SKI TURKEY 8 วัน 5 คืน (NEW YEAR 18)

ทัวร์ตุรกี WINTER SKI TURKEY 8 วัน 5 คืน (NEW YEAR 18)

รหัส TR-PE013 ทัวร์ตุรกี ราคาถูก

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี WINTER SKI TURKEY 8 วัน 5 คืน (NEW YEAR 18)

pdf

บินตรงสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย
พิเศษ !! พัก โรงแรมถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย
สัมผัสหิมะบนยอดเขาเออร์ซิเยส พร้อมรับประทานอาหารภัตตาคารบนยอดเขา

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี WINTER SKI TURKEY 8 วัน 5 คืน (NEW YEAR 18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1084
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล
  • วันที่ 2 : อิสตันบูล - เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ห้องสมุดของเซลซุส - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - GREAT THEATRE - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่
  • วันที่ 3 : ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
  • วันที่ 4 : เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ – นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - ST. BARBAR CHURCH - SNAKE CHURCH - APPLE CHURCH - เมืองคัปปาโดเกีย - LOCAL CAVE HOUSE - ระบำหน้าท้อง
  • วันที่ 5 : เมืองไคเซอร์รี่-สกี รีสอร์ท-กรุงอิสตันบูล
  • วันที่ 6 : ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน - พระราชวังทอปกาปึ- GRAND BAZAAR
  • วันที่ 7 : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาชเช่ -ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต SPICE MARKET - กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 8 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 24 ธ.ค. 256031 ธ.ค. 256043,90043,90043,9006,000
25 ธ.ค. 256001 ม.ค. 256143,90043,90043,9006,000
26 ธ.ค. 256002 ม.ค. 256143,90043,90043,9006,000
27 ธ.ค. 256003 ม.ค. 256143,90043,90043,9006,000
28 ธ.ค. 256004 ม.ค. 256143,90043,90043,9006,000
29 ธ.ค. 256005 ม.ค. 256144,90044,90044,9006,000
30 ธ.ค. 256006 ม.ค. 256144,90044,90044,9006,000
31 ธ.ค. 256007 ม.ค. 256144,90044,90044,9006,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ

พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง และ เมืองเปอร์กามัม ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า