city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA JAPAN ALPS SNOW WALL 7 DAYS 4 NIGHTS

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA JAPAN ALPS SNOW WALL 7 DAYS 4 NIGHTS

รหัส JP-GO098 ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า 2559

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA JAPAN ALPS SNOW WALL 7 DAYS 4 NIGHTS

pdf

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า 2559 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะและเขื่อนคุโรเบะ เดินทางโดยสายการบินไทย
เที่ยวเมืองมรดกโลกชื่อดัง ณ เมืองชิราคาว่าโกะ
เดินเล่นย่านเมืองเก่า ลิตเติ้ลเกียวโต พร้อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า
เที่ยวชมเมืองเก่า ณ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ ชมความอัศจรรย์ของสวนหิน ณ หุบเขาโอนิโอชิดาชิ
เที่ยวชม ปราสาทมัทสึโมโต้ ซึ่งมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ย่านชินจุกุ คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต ชินไชบาชิ
เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA JAPAN ALPS SNOW WALL 7 DAYS 4 NIGHTS
http://www.grandholiday.co.th/view/912
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – นาริตะ
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – เมืองเก่าคาวาโกเอะ – คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต – แช่น้ำแร่
  • วันที่ 3 : คารุยซาว่า – หุบเขาโอนิโอชิดาชิ – เมืองมัสซึโมโต้ – ปราสาทมัสซึโมโต้ – แช่น้ำแร่
  • วันที่ 4 : เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองทาคายาม่า
  • วันที่ 5 : เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – ถนนซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาว่า – ช้อปปิ้งอิออน
  • วันที่ 6 : เมืองเกียวโต – วัดกินคะคุจิ (วัดเงิน) – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 7 : สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 14 เม.ษ. 255920 เม.ษ. 255972,90069,90064,9007,900
18 เม.ษ. 255924 เม.ษ. 255959,90056,90051,9007,900
19 เม.ษ. 255925 เม.ษ. 255959,90056,90051,9007,900
20 เม.ษ. 255926 เม.ษ. 255959,90056,90051,9007,900
22 เม.ษ. 255928 เม.ษ. 255959,90056,90051,9007,900
(เต็ม) 30 เม.ษ. 255906 พ.ค. 255960,90057,90052,9007,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ

เปิดประสบการณ์ใหม่ รอบเดียว เที่ยว 2 ภูมิภาค โทโฮคุ – ฮอกไกโด เยี่ยมชมรูปปั้นท่านไดเมียวดาเตะ มาซามูเนะ ณ ซากปราสาทเซนได ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เยือนอาโอโมริ นมัสการพระใหญ่ ณ วัดเซอิริวจิ พิเศษ !! สนุกสนานกับการทำข้าวนกเคะดน ณ ตลาดปลาฟูรุคาวะ ชมพิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่ ที่จำลองเทศกาลโคมไฟอันเลื่องชื่อ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ อิ่มใจกับความน่ารักของ หมีภูเขา ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ซิตี้ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา ผ่านชมตึกเก่ารัฐบาล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด Highlight!! นั่งรถไฟชินคันเซ็น รถไฟความเร็วสูง บุฟเฟ่ต์ ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ