city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น BIG JAPAN ALPS SONGKRAN 7 D 4 N

ทัวร์ญี่ปุ่น BIG JAPAN ALPS SONGKRAN 7 D 4 N

รหัส JP-BW015 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาประหยัด

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 76,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น BIG JAPAN ALPS SONGKRAN 7 D 4 N

pdf

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ สงกรานต์ 7 วัน 4 คืน พาท่านบินตรงสู่ญี่ปุ่นกับเส้นทางมรดกโลก โดยสายการบินไทย ชิมสตรอเบอร์รี่ผลใหญ่สีแดงสดรสหวานอร่อย แบบไม่อั้น ช้อปปิ้งย่านดังของโตเกียว ชินจูกุ ชิบุยะ ฮาราจูกุ กินซ่า อิเคบุคุโระ อากิฮาบาระ ย่านชินไซบาชิ เมืองมัตสึโมโต้ เมืองปราสาทที่มีประวัติยาวนานกว่า 400 ปี พิเศษ..รับประทานอาหารพื้นเมือง มิโซะย่าง บนใบโฮบะ เจแปนแอลป์ สัมผัสกำแพงหิมะ “หลังคาแห่งญี่ปุ่น” เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ พร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืมเดินเล่นย่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโตพร้อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น BIG JAPAN ALPS SONGKRAN 7 D 4 N
http://www.grandholiday.co.th/view/867
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – นาริตะ
  • วันที่ 2 : นาริตะ – โตเกียว – ชิมสตรอเบอร์รี่ – **อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย** (อิสระช้อปปิ้ง “ชินจุกุ” หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี เที่ยวได้เต็มที่ สนุกได้ทั้งวัน ชมการแสดงพลุ และ ขบวน อิเลคทริค พาเหรด อันสวยงาม)
  • วันที่ 3 : โตเกียว – มัตสึโมโต – ปราสาทมัตสึโมโต้ - ช้อปปิ้งถนนนาวาเตะ โดริ
  • วันที่ 4 : มัตสึโมโต้ - เจแปน แอลป์ – โอกิซ่าว่า - เขื่อนคุโรเบะ – กำแพงหิมะ (Snow Wall) มูโรโดะ - โทยามะ
  • วันที่ 5 : โทยามะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเมืองทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ - นาโกย่า
  • วันที่ 6 : นาโกย่า – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ – สนามบินคันไซ
  • วันที่ 7 : โอซาก้า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
14 เม.ษ. 255920 เม.ษ. 255976,90071,90065,90010,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ