city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น 5D3N (APR-JUN20)(XJ195)

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น 5D3N (APR-JUN20)(XJ195)

รหัส JP-TTN471

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท/ท่าน

อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา
ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หรือ ลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองทาคายาม่า
เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
ชมสวนสวยติดอันดับ 1 ใน 3 สวนเค็นโรคุเอ็น ณ เมืองคานาซาว่า
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต แวะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน
ถ่ายรูปเสาแดงโทริอิ ณ ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมแห่งเมืองโอซาก้า

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น 5D3N (APR-JUN20)(XJ195)
http://www.grandholiday.co.th/view/4748
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
  • วันที่ 2 : หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต ณ ซันมาชิซูจิ - เมืองมัตสึโมโตะ
  • วันที่ 3 : สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – คานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
  • วันที่ 4 : เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิเศษ ชมโชว์เกียวโต ซามูไรบอยส์ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
  • วันที่ 5 : สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ26,888--7,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ