city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น Fukuoka 5D3N (10-14Apr20)(JHFU0410)

ทัวร์ญี่ปุ่น Fukuoka 5D3N (10-14Apr20)(JHFU0410)

รหัส JP-JF001

Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น 44,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น Fukuoka 5D3N (10-14Apr20)(JHFU0410)

pdf

 • ชมศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองฟุกุโอกะ
  ชมหมู่บ้านยูฟูอิน เมืองเล็กๆ แสนน่ารักกลางหุบเขา
  ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในญี่ปุ่น

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น Fukuoka 5D3N (10-14Apr20)(JHFU0410)
http://www.grandholiday.co.th/view/4674
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์
 • วันที่ 2 : สิงคโปร์ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เมืองเบปปุ – จิโกกุ เมกุริ (บ่ออูมิ จิโกกุ)
 • วันที่ 3 : โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลท – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – เมืองนางาซากิ – กระเช้าสู่ภูเขาอินาสะ
 • วันที่ 4 : สวนสันติภาพ – ชินชิไชน่าทาวน์ – เมืองฟุกุโอกะ – ย่านเท็นจิน – คาแนล ซิตี้
 • วันที่ 5 : ฟุ กุโอกะ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
10 เม.ษ. 256314 เม.ษ. 256344,99941,99938,9997,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ