city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Sakura Pinku Premium 5วัน3คืน (MAR-APR'20) (NRT30 )

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Sakura Pinku Premium 5วัน3คืน (MAR-APR'20) (NRT30 )

รหัส JP-GS028

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Sakura Pinku Premium 5วัน3คืน (MAR-APR'20) (NRT30 )

pdf

เช็คอินจุดชมวิวซากุระที่สวยที่สุดในโตเกียวขอพรวัด อาซากุสะ ช้อปปิ้งจุใจ/ฮาราจุกุ
วัดอาซากุสะ TOKYO SKY TREE สวนจิโดริงะฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 หมูบ้านโอชิโนะฮัคไค สวนอุเอโนะ ชินจุกุ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Sakura Pinku Premium 5วัน3คืน (MAR-APR'20) (NRT30 )
http://www.grandholiday.co.th/view/4501
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบิน นาริตะ –วัดอาซากุสะ – สวนจิโดริกะ – ฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี – โตเกียว – สวนอุเอโนะ – ชินจูกุ
  • วันที่ 4 : คลองเมกุโระ – ตลาดปลาสึกิจิ – ฮาราจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – Sakura no yama park – อิออนมอลล์ นาริตะ
  • วันที่ 5 : วัดนาริตะ – Shisui Outlet – สนามบินนานาชาตินาริตะ - สุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ35,900--9,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ