city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า นารา กิโมโนซากุระ 5วัน 3คืน (12-16APR20)(ZKIX01)

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า นารา กิโมโนซากุระ 5วัน 3คืน (12-16APR20)(ZKIX01)

รหัส JP-ZG451

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท/ท่าน

ชมซากุระที่โอซาก้า @โรงกษาปณ์ ชมศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เช็คอินเส้นทางป่าไผ่อาราชิยาม่า เยือน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ วัดคิโยมิสึ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มชินไซบาชิ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า นารา กิโมโนซากุระ 5วัน 3คืน (12-16APR20)(ZKIX01)
http://www.grandholiday.co.th/view/4478
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าซูมิโยชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท
  • วันที่ 3 : ชมซากุระ ณ โรงกษาปณ์โอซาก้า - เกียวโต - ปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 4 : อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
  • วันที่ 5 : สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
12 เม.ษ. 256316 เม.ษ. 256335,999--10,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ