city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า ซูโม่ซากุระดูโอ้ 6วัน 3คืน(MAR-APR20)(ZNGO12)

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า ซูโม่ซากุระดูโอ้ 6วัน 3คืน(MAR-APR20)(ZNGO12)

รหัส JP-ZG436

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท/ท่าน

เช็คอินครบสุดคุ้มสามเมืองในทริปเดียว เก็บภาพความประทับใจจุดชมซากุระแม่น้ำซาไก
ไม่พลาดชมซากุระเส้นทางนักปราชญ์ ช้อปปิ้งเพลินๆ ชินไซบาชิ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า ซูโม่ซากุระดูโอ้ 6วัน 3คืน(MAR-APR20)(ZNGO12)
http://www.grandholiday.co.th/view/4297
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : นาโกย่า - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ
  • วันที่ 3 : ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน
  • วันที่ 4 : เกียวโต - เส้นทางนักปราชญ์ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า
  • วันที่ 5 : ปราสาทโอซาก้า - สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
  • วันที่ 6 : สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ25,999--8,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ

สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด