city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์ 5D3N (JUN-OCT19) (XJ117)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์ 5D3N (JUN-OCT19) (XJ117)

รหัส JP-TTNP396 ทัวร์ญี่ปุ่น 2562

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท/ท่าน

โดยสายการบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ แอร์ไลน์ (XJ)
เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงทุ่งดอกไม้ ละลานตาสีม่วงสดใส กับทุ่งดอกลาเวนเดอร์
เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ
พิเศษ ฟรีเดย์ 1 วัน เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ช้อปปิ้งเต็มวัน
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์ 5D3N (JUN-OCT19) (XJ117)
http://www.grandholiday.co.th/view/3117
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - ออนเช็นธรรมชาติ
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้
  • วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
  • วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ18,88818,88818,8887,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ