city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
สงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น  TOKYO STRONG TULIP 5D3N (APR'19)  AZNRT14

สงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG TULIP 5D3N (APR'19) AZNRT14

รหัส JP-ZG370 ทัวร์ญี่ปุ่น 2562 สงกรานต์

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท/ท่าน

กำลังอัพโหลดไฟล์ PDF

กรุณาดาวน์โหลดภายหลัง...

เล่นสกีสุดมันส์ท้าลมหนาว

อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, ออนเซ็นต้นตำรับ

วัดอาซากุสะ - โตเกียดสกายทรี - หุบเขาโอวาคุดานิ
โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - ฟูจิเท็น
เทศกาลชมไฟหมู่บ้านเยอรมัน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
สงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG TULIP 5D3N (APR'19) AZNRT14
http://www.grandholiday.co.th/view/2886
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : วันที่สอง เทศกาลดอกทิวลิป - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 : วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โอไดบะ
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ ไร่สตรอเบอร์รี่ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออน จัสโก้
  • วันที่ 5 : วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
11 เม.ษ. 256215 เม.ษ. 256235,999--8,000
13 เม.ษ. 256217 เม.ษ. 256237,999--8,000

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ

ฟรี!!! ชุดกิโมโน ใส่เที่ยวรอบเกียวโต พร้อมนำชุดกลับไทยเพื่อเป็นของที่ระลึก ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททอง คินคะคุจิ ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์ พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด