city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA FULL BLOOM 5D 3N (MAR-APR19) AZNRT05

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA FULL BLOOM 5D 3N (MAR-APR19) AZNRT05

รหัส JP-ZG366 ทัวร์ญี่ปุ่น 2562

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA FULL BLOOM 5D 3N (MAR-APR19) AZNRT05

pdf

โตเกียว – อิบารากิ – ไซตามะ – ฟูจิ
ตื่นตาตื่นใจกับซากุระกว่า 500 ต้น ณ เมืองไซตามะ
ใช้รถทุกวัน ไม่มีอิสระ แจกฟรี น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
สักการะพระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ แห่งเมืองอุชิคุ
ชมความงามของสวนดอกไม้ ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค
เก็บภาพประทับใจกับแลนด์มาร์ก ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA FULL BLOOM 5D 3N (MAR-APR19) AZNRT05
http://www.grandholiday.co.th/view/2830
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 4 : ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ - เมืองคาวาโกเอะ – ถนนคุราซึคุระ – หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ – ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - โอไดบะ
  • วันที่ 5 : กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 21 มี.ค 256225 มี.ค 256227,99927,99927,9998,000
(เต็ม) 22 มี.ค 256226 มี.ค 256229,99929,99929,9998,000
23 มี.ค 256227 มี.ค 256229,99929,99929,9998,000
(เต็ม) 24 มี.ค 256228 มี.ค 256229,99929,99929,9998,000
(เต็ม) 25 มี.ค 256229 มี.ค 256229,99929,99929,9998,000
(เต็ม) 26 มี.ค 256230 มี.ค 256229,99929,99929,9998,000
(เต็ม) 27 มี.ค 256231 มี.ค 256230,99930,99930,9998,000
(เต็ม) 28 มี.ค 256201 เม.ษ. 256229,99929,99929,9998,000
(เต็ม) 29 มี.ค 256202 เม.ษ. 256229,99929,99929,9998,000
(เต็ม) 30 มี.ค 256203 เม.ษ. 256229,99929,99929,9998,000
31 มี.ค 256204 เม.ษ. 256229,99929,99929,9998,000
01 เม.ษ. 256205 เม.ษ. 256229,99929,99929,9998,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ