city
  • Mobile. 081-9699934
สงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA STRONG 5D3N  (MAR-APR19) (AZNRT03)

สงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA STRONG 5D3N (MAR-APR19) (AZNRT03)

รหัส JP-ZG365 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

สงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA STRONG 5D3N (MAR-APR19) (AZNRT03)

pdf

เพลิดเพลิน ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ
นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ ชมวิวมุมสูง
ชมความงามภูเขาไฟฟูจิ

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, แช่ออนเซ็น

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
สงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA STRONG 5D3N (MAR-APR19) (AZNRT03)
http://www.grandholiday.co.th/view/2828
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : นาริตะ -ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ– ชมซากุระ ณ อูเอโนะ – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - อาบน้าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – กระเช้าคาจิ คาจิ – ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
  • วันที่ 4 : โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
  • วันที่ 5 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
25 มี.ค 256229 มี.ค 256228,99928,99928,9998,000
(เต็ม) 26 มี.ค 256230 มี.ค 256228,99928,99928,9998,000
(เต็ม) 27 มี.ค 256231 มี.ค 256228,99928,99928,9998,000
(เต็ม) 28 มี.ค 256201 เม.ษ. 256228,99928,99928,9998,000
(เต็ม) 29 มี.ค 256202 เม.ษ. 256228,99928,99928,9998,000
(เต็ม) 30 มี.ค 256203 เม.ษ. 256228,99928,99928,9998,000
(เต็ม) 31 มี.ค 256204 เม.ษ. 256228,99928,99928,9998,000
01 เม.ษ. 256205 เม.ษ. 256228,99928,99928,9998,000
(เต็ม) 10 เม.ษ. 256214 เม.ษ. 256231,99931,99931,9998,000
(เต็ม) 11 เม.ษ. 256215 เม.ษ. 256233,99933,99933,9998,000
(เต็ม) 12 เม.ษ. 256216 เม.ษ. 256235,99935,99935,9998,000
(เต็ม) 13 เม.ษ. 256217 เม.ษ. 256235,99935,99935,9998,000
(เต็ม) 14 เม.ษ. 256218 เม.ษ. 256231,99931,99931,9998,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ