city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5D3N (APR'19) (TR26)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5D3N (APR'19) (TR26)

รหัส JP-TTN380 ทัวร์ญี่ปุ่น 2562

Scoot Air

ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5D3N (APR'19) (TR26)

pdf

โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ไลน์ (TR)
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
แวะถ่ายรูป ณ  หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ
ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท และชินจูกุ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5D3N (APR'19) (TR26)
http://www.grandholiday.co.th/view/2823
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน - ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 4 : วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
  • วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 20 เม.ษ. 256224 เม.ษ. 256229,88829,88829,8887,900
(เต็ม) 21 เม.ษ. 256225 เม.ษ. 256228,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 22 เม.ษ. 256226 เม.ษ. 256228,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 23 เม.ษ. 256227 เม.ษ. 256228,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 24 เม.ษ. 256228 เม.ษ. 256228,88828,88828,8887,900
25 เม.ษ. 256229 เม.ษ. 256228,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 26 เม.ษ. 256230 เม.ษ. 256228,88828,88828,8887,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ