city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ราชินีน้ำแข็ง 5วัน3คืน (FEB-MAR19) XJ81

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ราชินีน้ำแข็ง 5วัน3คืน (FEB-MAR19) XJ81

รหัส JP-TTN377 ทัวร์ญี่ปุ่น 2562

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท/ท่าน

วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท- พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – บุฟเฟ่ต์ขาปู + แช่ออนเซ็น

ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - ถนนช้อปปิ้งนาริตะ โอโมเตะซังโดะ - อิออน มอลล์ 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ราชินีน้ำแข็ง 5วัน3คืน (FEB-MAR19) XJ81
http://www.grandholiday.co.th/view/2817
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  • วันที่ 2 : วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท- พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – บุฟเฟ่ต์ขาปู + แช่ออนเซ็น
  • วันที่ 3 : อิสระลานสกี ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 4 : วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - ถนนช้อปปิ้งนาริตะ โอโมเตะซังโดะ - อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ
  • วันที่ 5 : สนามบิน ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
20 ก.พ. 256224 ก.พ. 256225,88825,88825,8887,900
25 ก.พ. 256201 มี.ค 256224,88824,88824,8887,900
(เต็ม) 27 ก.พ. 256203 มี.ค 256224,88824,88824,8887,900
04 มี.ค 256208 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
06 มี.ค 256210 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
11 มี.ค 256215 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
13 มี.ค 256217 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 18 มี.ค 256222 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ

สนามบินเซนได – วัดจูซนจิ – หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ – ท่าเรือชิโกม่า – ล่องเรือ อ่าวมัตซึชิม่า – วัดซูอิกันจิ – IZUMI OUTLET  ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกีรีสอร์ท  ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทนกกระเรียน – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ ศาลเจ้าศาลเจ้าโทโชกู – สะพานชินคียว – น้ำตกเคกอน – ไซตามะ – คาวาโกเอะ – อิออน นาริตะ มอลล์ โทโชกู – สะพานชินคียว – น้ำตกเคกอน – ไซตามะ – คาวาโกเอะ – อิออน นาริตะ มอลล์