city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO ซากุระ ครบเครื่อง 5D3N (MAR-APR19) (HJT-XW53-S02 )

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO ซากุระ ครบเครื่อง 5D3N (MAR-APR19) (HJT-XW53-S02 )

รหัส JP-HPT345 ทัวร์ญี่ปุ่น 2562

Nok Scoot

ราคาเริ่มต้น 22,987 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO ซากุระ ครบเครื่อง 5D3N (MAR-APR19) (HJT-XW53-S02 )

pdf

บินตรงสู่ญี่ปุ่นโดยสายการบิน NOKSCOOT
เพลิดเพลินกับความงามของดอก ซากุระ ณ สวนอุเอโนะ
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น   ช้อปปิ้งย่านดังที่ ชินจูกุ

ท่านสัมผัสวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่น ด้วยการสาธิตการชงชา แบบญี่ปุ่น
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ พิเศษ!! แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO ซากุระ ครบเครื่อง 5D3N (MAR-APR19) (HJT-XW53-S02 )
http://www.grandholiday.co.th/view/2791
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ ขาปู
  • วันที่ 3 : ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - สาธิตการชงชา - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ
  • วันที่ 4 : หอโทรทัศน์โตเกียว สกายทรี - สวนอุเอโนะ (UENO PARK) – โอไดบะ - ย่านชินจุกุ – JTC DUTY FREE – อิออน ทาวน์
  • วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
11 มี.ค 256215 มี.ค 256222,987--8,000
12 มี.ค 256216 มี.ค 256222,987--8,000
13 มี.ค 256217 มี.ค 256225,987--8,000
14 มี.ค 256218 มี.ค 256225,987--8,000
15 มี.ค 256219 มี.ค 256225,987--8,000
16 มี.ค 256220 มี.ค 256225,987--8,000
17 มี.ค 256221 มี.ค 256227,987--8,000
18 มี.ค 256222 มี.ค 256227,987--8,000
19 มี.ค 256223 มี.ค 256228,987--8,000
20 มี.ค 256224 มี.ค 256228,987--8,000
21 มี.ค 256225 มี.ค 256228,987--8,000
22 มี.ค 256226 มี.ค 256228,987--8,000
23 มี.ค 256227 มี.ค 256228,987--8,000
24 มี.ค 256228 มี.ค 256228,987--8,000
25 มี.ค 256229 มี.ค 256228,987--8,000
26 มี.ค 256230 มี.ค 256228,987--8,000
27 มี.ค 256231 มี.ค 256228,987--8,000
28 มี.ค 256201 เม.ษ. 256228,987--8,000
29 มี.ค 256202 เม.ษ. 256228,987--8,000
30 มี.ค 256203 เม.ษ. 256228,987--8,000
31 มี.ค 256204 เม.ษ. 256228,987--8,000
01 เม.ษ. 256205 เม.ษ. 256228,987--8,000
02 เม.ษ. 256226 เม.ษ. 256229,987--8,000
03 เม.ษ. 256207 เม.ษ. 256229,987--8,000
04 เม.ษ. 256208 เม.ษ. 256229,987--8,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ