city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น SKI WINTER LOVE IN HOKKAIDO 5D3N (MAR19) AZHOK01

ทัวร์ญี่ปุ่น SKI WINTER LOVE IN HOKKAIDO 5D3N (MAR19) AZHOK01

รหัส JP-ZG363 ทัวร์ญี่ปุ่น 2562

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น SKI WINTER LOVE IN HOKKAIDO 5D3N (MAR19) AZHOK01

pdf

คลองโอตารุ ลานกิจกรรมหิมะ สวนสัตว์อาซาอิยาม่า
ช็อปปิ้งนุกิโคจิ อุทยานโมอาย ตลาดปลาซัปโปโรโจไง
มิตซุย เอ้าท์เล็ท ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 
สัมผัสบรรยากาศหนาวสุดฟิน  เต็มอิ่มบุฟเฟ่ห์ขาปู 3 ชนิด
สนุกสุดมันส์กับลานกิจกรรมหิมะ 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น SKI WINTER LOVE IN HOKKAIDO 5D3N (MAR19) AZHOK01
http://www.grandholiday.co.th/view/2781
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินชิโตเสะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน
  • วันที่ 3 : ลานกิจกรรมหิมะ– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง - โรงงานเบียร์ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
  • วันที่ 4 : อุทยานโมอาย – ตลาดซัปโปโรโจไง – ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
  • วันที่ 5 : สวนโอโดริ - ทาเรียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด –สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 01 มี.ค 256205 มี.ค 256228,999--8,000
(เต็ม) 02 มี.ค 256206 มี.ค 256228,999--8,000
05 มี.ค 256209 มี.ค 256228,999--8,000
(เต็ม) 06 มี.ค 256210 มี.ค 256228,999--8,000
(เต็ม) 07 มี.ค 256211 มี.ค 256228,999--8,000
(เต็ม) 08 มี.ค 256212 มี.ค 256228,999--8,000
(เต็ม) 09 มี.ค 256213 มี.ค 256228,999--8,000
(เต็ม) 12 มี.ค 256216 มี.ค 256228,999--8,000
(เต็ม) 13 มี.ค 256217 มี.ค 256228,999--8,000
(เต็ม) 14 มี.ค 256218 มี.ค 256228,999--8,000
(เต็ม) 15 มี.ค 256219 มี.ค 256228,999--8,000
16 มี.ค 256220 มี.ค 256228,999--8,000
(เต็ม) 19 มี.ค 256223 มี.ค 256228,999--8,000
(เต็ม) 20 มี.ค 256224 มี.ค 256228,999--8,000
(เต็ม) 21 มี.ค 256225 มี.ค 256228,999--8,000
(เต็ม) 22 มี.ค 256226 มี.ค 256228,999--8,000
(เต็ม) 23 มี.ค 256227 มี.ค 256228,999--8,000
(เต็ม) 26 มี.ค 256230 มี.ค 256228,999--8,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ