city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE FEST NO.1 5วัน 4คืน (JAN-MAR19)

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE FEST NO.1 5วัน 4คืน (JAN-MAR19)

รหัส JP-JG004 ทัวร์ญี่ปุ่น 2562

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE FEST NO.1 5วัน 4คืน (JAN-MAR19)

pdf

บินตรงสู่ฮอกไกโด โดยสายการบินไทย บินหรู สะดวกสบาย
สัมผัสแหล่งน้าแร่บริสุทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้าแร่ฟุกุดาชิ”
ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ
ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
ชมเทศกาลยอดนิยม เทศกาลน้าแข็งเมืองโซอุนเคียว เข้าชม “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า”
ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด” ไม่อั้น

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE FEST NO.1 5วัน 4คืน (JAN-MAR19)
http://www.grandholiday.co.th/view/2759
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่
  • วันที่ 2 : เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - สวนน้าแร่ฟุกิดาชิ - เมืองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - คลองโอตารุ - ย่านซูซูกิโนะ
  • วันที่ 3 : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ทาเนียบรัฐบาลเก่า - บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3ชนิด - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ - พิพิธภัณฑ์สาเก - เทศกาลน้าแข็งโซอุนเคียว - ออนเซ็น
  • วันที่ 4 : น้าตกกิงกะและน้าตกริวเซ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - หมู่บ้านราเมน - กิจกรรมลานหิมะ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
  • วันที่ 5 : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 30 ม.ค. 256203 ก.พ. 256243,90041,90039,9006,000
06 มี.ค 256210 มี.ค 256243,90041,90039,9006,000
13 มี.ค 256217 มี.ค 256243,90041,90039,9006,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ