city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW OSAKA TAKAYAMA 5D3N (JAN-MAR19) AZKIX02

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW OSAKA TAKAYAMA 5D3N (JAN-MAR19) AZKIX02

รหัส JP-ZG361 ทัวร์ญี่ปุ่น

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW OSAKA TAKAYAMA 5D3N (JAN-MAR19) AZKIX02

pdf

สัมผัสอากาศหนาวพร้อมหิมะขาวโพลน
เที่ยวจัดเต็ม!! ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ
ฟรี!! สวมใส่ชุดกิโมโนเดินเล่นชมสวน

พิเศษ!! เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW OSAKA TAKAYAMA 5D3N (JAN-MAR19) AZKIX02
http://www.grandholiday.co.th/view/2739
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้
  • วันที่ 3 : นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทาการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
  • วันที่ 4 : ลานกิจกรรมหิมะ – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 : โอซาก้า – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 22 ม.ค. 256226 ม.ค. 256226,999--8,000
(เต็ม) 24 ม.ค. 256228 ม.ค. 256226,999--8,000
(เต็ม) 25 ม.ค. 256229 ม.ค. 256226,999--8,000
(เต็ม) 26 ม.ค. 256230 ม.ค. 256226,999--8,000
(เต็ม) 29 ม.ค. 256202 ก.พ. 256226,999--8,000
30 ม.ค. 256203 ก.พ. 256226,999--8,000
(เต็ม) 31 ม.ค. 256204 ก.พ. 256225,999--8,000
01 ก.พ. 256205 ก.พ. 256226,999--8,000
(เต็ม) 02 ก.พ. 256206 ก.พ. 256226,999--8,000
(เต็ม) 05 ก.พ. 256209 ก.พ. 256226,999--8,000
(เต็ม) 06 ก.พ. 256210 ก.พ. 256226,999--8,000
(เต็ม) 07 ก.พ. 256211 ก.พ. 256226,999--8,000
(เต็ม) 08 ก.พ. 256212 ก.พ. 256226,999--8,000
(เต็ม) 12 ก.พ. 256216 ก.พ. 256226,999--8,000
(เต็ม) 14 ก.พ. 256218 ก.พ. 256226,999--8,000
(เต็ม) 20 ก.พ. 256224 ก.พ. 256226,999--8,000
21 ก.พ. 256225 ก.พ. 256226,999--8,000
(เต็ม) 22 ก.พ. 256226 ก.พ. 256226,999--8,000
(เต็ม) 07 มี.ค 256211 มี.ค 256226,999--8,000
12 มี.ค 256216 มี.ค 256226,999--8,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ