city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PENGUIN VILLA 5D3N (JAN-MAR19) GO2CTS-TG007

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PENGUIN VILLA 5D3N (JAN-MAR19) GO2CTS-TG007

รหัส JP-GO003 ทัวร์ญี่ปุ่น 2562

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 48,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PENGUIN VILLA 5D3N (JAN-MAR19) GO2CTS-TG007

pdf

สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile
ชม โชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก
ช้อปปิ้งสุดเพลินในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังแห่งเมืองซัปโปโร “ย่านทานุกิโคจิ”
พิเศษ !!! เมนูปู 3 ชนิดพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด สุดฟินแช่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่น

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PENGUIN VILLA 5D3N (JAN-MAR19) GO2CTS-TG007
http://www.grandholiday.co.th/view/2734
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ
  • วันที่ 2 : สนามบินชิโตเซะ – โดราเอม่อนสกายพาร์ค – เมืองคามิคาวะ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – เมืองโซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซ
  • วันที่ 3 : เมืองอาซาฮิกาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – เมืองบิเอ - ลานสกี Snow Mobile – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร – ซัปโปโร – **เมนูปู 3 ชนิด
  • วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร
  • วันที่ 5 : สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
11 ม.ค. 256215 ม.ค. 256248,88845,88840,8887,900
15 ม.ค. 256219 ม.ค. 256248,88845,88840,8887,900
29 ม.ค. 256202 ก.พ. 256248,88845,88840,8887,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ