city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAWAZU SAKURA 5D3N (FEB-MAR19) AZNRT12

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAWAZU SAKURA 5D3N (FEB-MAR19) AZNRT12

รหัส JP-ZG360 ทัวร์ญี่ปุ่น

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAWAZU SAKURA 5D3N (FEB-MAR19) AZNRT12

pdf

เพลิดเพลินกับ ซากุระ ณ คาวาสึ
ตื่นตื่นใจกับงานประดับไฟ ณ หมู่บ้านเยอรมัน
สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
ช้อปปิ้งย่านดังที่ ชินจูกุ
พิเศษ!! แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAWAZU SAKURA 5D3N (FEB-MAR19) AZNRT12
http://www.grandholiday.co.th/view/2727
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : นาริตะ- หุบเขาโอวาคุดานิ – ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 : ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
  • วันที่ 4 : เมืองเก่าคาวาโกเอะ- ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี- วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
  • วันที่ 5 : กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
08 ก.พ. 256212 ก.พ. 256226,999--8,000
09 ก.พ. 256213 ก.พ. 256226,999--8,000
(เต็ม) 12 ก.พ. 256216 ก.พ. 256223,999--8,000
13 ก.พ. 256217 ก.พ. 256226,999--8,000
(เต็ม) 14 ก.พ. 256218 ก.พ. 256226,999--8,000
(เต็ม) 15 ก.พ. 256219 ก.พ. 256228,999--8,000
(เต็ม) 20 ก.พ. 256224 ก.พ. 256226,999--8,000
21 ก.พ. 256225 ก.พ. 256226,999--8,000
22 ก.พ. 256226 ก.พ. 256226,999--8,000
23 ก.พ. 256227 ก.พ. 256226,999--8,000
26 ก.พ. 256202 มี.ค 256226,999--8,000
27 ก.พ. 256203 มี.ค 256227,999--8,000
28 ก.พ. 256204 มี.ค 256227,999--8,000
01 มี.ค 256205 มี.ค 256227,999--8,000
02 มี.ค 256206 มี.ค 256227,999--8,000
(เต็ม) 05 มี.ค 256209 มี.ค 256226,999--8,000
06 มี.ค 256210 มี.ค 256227,999--8,000
07 มี.ค 256211 มี.ค 256227,999--8,000
08 มี.ค 256212 มี.ค 256227,999--8,000
09 มี.ค 256213 มี.ค 256227,999--8,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ