city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซากุระ อมชมพู 5D4N (MAR-APR19) TR23

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซากุระ อมชมพู 5D4N (MAR-APR19) TR23

รหัส JP-TTN371 ทัวร์ญี่ปุ่น

Nok Scoot

ราคาเริ่มต้น 30,888 บาท/ท่าน

เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ
เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว
ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
ฟรี!!!  WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซากุระ อมชมพู 5D4N (MAR-APR19) TR23
http://www.grandholiday.co.th/view/2724
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
  • วันที่ 2 : ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า – ซาคาเอะ
  • วันที่ 3 : อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้
  • วันที่ 4 : เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 20 มี.ค 256224 มี.ค 256230,888--8,900
27 มี.ค 256231 มี.ค 256230,888--8,900
(เต็ม) 03 เม.ษ. 256207 เม.ษ. 256232,888--8,900
(เต็ม) 10 เม.ษ. 256214 เม.ษ. 256235,888--8,900
17 เม.ษ. 256221 เม.ษ. 256230,888--8,900
(เต็ม) 24 เม.ษ. 256228 เม.ษ. 256230,888--8,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ