city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู 5วัน 3คืน (9-13APR19) TR25

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู 5วัน 3คืน (9-13APR19) TR25

รหัส JP-TTN369 ทัวร์ญี่ปุ่น

Scoot Air

ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู 5วัน 3คืน (9-13APR19) TR25

pdf

โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ไลน์ (TR)
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
ตระการตาทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ
ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท และชินจูกุ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู 5วัน 3คืน (9-13APR19) TR25
http://www.grandholiday.co.th/view/2722
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ทุ่งดอกพิงค์มอสโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 4 : วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
  • วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
09 เม.ษ. 256213 เม.ษ. 256235,88835,88835,8887,900
(เต็ม) 12 เม.ษ. 256216 เม.ษ. 256238,88838,88838,8887,900
(เต็ม) 13 เม.ษ. 256217 เม.ษ. 256237,88837,88837,8887,900
14 เม.ษ. 256218 เม.ษ. 256235,88835,88835,8887,900
(เต็ม) 15 เม.ษ. 256219 เม.ษ. 256229,88829,88829,8887,900
(เต็ม) 16 เม.ษ. 256220 เม.ษ. 256229,88829,88829,8887,900
(เต็ม) 17 เม.ษ. 256221 เม.ษ. 256229,88829,88829,8887,900
(เต็ม) 18 เม.ษ. 256222 เม.ษ. 256229,88829,88829,8887,900
(เต็ม) 19 เม.ษ. 256223 เม.ษ. 256229,88829,88829,8887,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ