city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW MONKEY IN NAGANO 5D3N (FEB-MAR19) AZNGO04

ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW MONKEY IN NAGANO 5D3N (FEB-MAR19) AZNGO04

รหัส JP-ZG358 ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Airlines (JAL)

ราคาเริ่มต้น 37,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW MONKEY IN NAGANO 5D3N (FEB-MAR19) AZNGO04

pdf

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองเก่าซันมาชิซูจิ 
อุทยานลิงจิโกกุดานิ - วัดเซ็นโกจิ 
ฮากุบะสกี - ปราสาทมัตสึโมโต้ 
ทะเลสาบสุวะ - ช้อปปิ้งที่ห้างฯ อิออน จัสโก้

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW MONKEY IN NAGANO 5D3N (FEB-MAR19) AZNGO04
http://www.grandholiday.co.th/view/2696
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทาการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
  • วันที่ 3 : UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วัดเซ็นโกจิ - ฮากุบะ สกี
  • วันที่ 4 : ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทะเลสาบสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง - อิออน จัสโก้ - NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION
  • วันที่ 5 : สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 06 ก.พ. 256210 ก.พ. 256237,99935,99934,9998,000
(เต็ม) 13 ก.พ. 256217 ก.พ. 256237,99935,99934,9998,000
19 ก.พ. 256223 ก.พ. 256237,99935,99934,9998,000
27 ก.พ. 256203 มี.ค 256237,99935,99934,9998,000
06 มี.ค 256210 มี.ค 256237,99935,99934,9998,000
12 มี.ค 256216 มี.ค 256237,99935,99934,9998,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ