city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น  TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ (FEB-MAR19) XJ80

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ (FEB-MAR19) XJ80

รหัส JP-TTN367 ทัวร์ญี่ปุ่น

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ (FEB-MAR19) XJ80

pdf

หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง เทศกาลประดับไฟ ณ เมืองยูนิชิงาวะ
ชม กระท่อมหิมะ หรือ Kamakura Mura
เยือนนิกโก้ เมืองมรดกโลก
สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ
อิสระเล่นสกี กิจกรรมเมืองหนาว ณ ลานสกีเมืองนิกโก
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ 
เที่ยวโตเกียว วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปสุดมัน ณ ชินจูกุ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ (FEB-MAR19) XJ80
http://www.grandholiday.co.th/view/2646
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  • วันที่ 2 : เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – อิสระ ณ ลานสกี เมืองนิกโก้ –เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ
  • วันที่ 3 : เมืองฟุคุชิมะ - แช่ออนเซ็นเท้า ฟรี!!! ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – ปราสาทซึรุงะ - โรงแรมฮาวาเอี้ยน สวนน้ำและออนเซ็นขนาดใหญ่ สไตล์สวนสนุก
  • วันที่ 4 : ฟุคุชิมะ – สะพานแขวนริวจิน - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ - สนามบินนาริตะ
  • วันที่ 5 : สนามบิน ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
22 ก.พ. 256226 ก.พ. 256225,888--7,900
23 ก.พ. 256227 ก.พ. 256225,888--7,900
24 ก.พ. 256228 ก.พ. 256225,888--7,900
26 ก.พ. 256202 มี.ค 256225,888--7,900
28 ก.พ. 256204 มี.ค 256225,888--7,900
01 มี.ค 256205 มี.ค 256225,888--7,900
02 มี.ค 256206 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 03 มี.ค 256207 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 05 มี.ค 256209 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 07 มี.ค 256211 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 08 มี.ค 256212 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 09 มี.ค 256213 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 10 มี.ค 256214 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 12 มี.ค 256216 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 14 มี.ค 256218 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 15 มี.ค 256219 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 16 มี.ค 256220 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 17 มี.ค 256221 มี.ค 256225,888--7,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ