city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น  TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ (FEB-MAR19) XJ80

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ (FEB-MAR19) XJ80

รหัส JP-TTN367 ทัวร์ญี่ปุ่น

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ (FEB-MAR19) XJ80

pdf

หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง เทศกาลประดับไฟ ณ เมืองยูนิชิงาวะ
ชม กระท่อมหิมะ หรือ Kamakura Mura
เยือนนิกโก้ เมืองมรดกโลก
สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ
อิสระเล่นสกี กิจกรรมเมืองหนาว ณ ลานสกีเมืองนิกโก
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ 
เที่ยวโตเกียว วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปสุดมัน ณ ชินจูกุ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ (FEB-MAR19) XJ80
http://www.grandholiday.co.th/view/2646
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  • วันที่ 2 : เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – อิสระ ณ ลานสกี เมืองนิกโก้ –เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ
  • วันที่ 3 : เมืองฟุคุชิมะ - แช่ออนเซ็นเท้า ฟรี!!! ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – ปราสาทซึรุงะ - โรงแรมฮาวาเอี้ยน สวนน้ำและออนเซ็นขนาดใหญ่ สไตล์สวนสนุก
  • วันที่ 4 : ฟุคุชิมะ – สะพานแขวนริวจิน - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ - สนามบินนาริตะ
  • วันที่ 5 : สนามบิน ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
22 ก.พ. 256226 ก.พ. 256225,888--7,900
23 ก.พ. 256227 ก.พ. 256225,888--7,900
24 ก.พ. 256228 ก.พ. 256225,888--7,900
26 ก.พ. 256202 มี.ค 256225,888--7,900
28 ก.พ. 256204 มี.ค 256225,888--7,900
01 มี.ค 256205 มี.ค 256225,888--7,900
02 มี.ค 256206 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 03 มี.ค 256207 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 05 มี.ค 256209 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 07 มี.ค 256211 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 08 มี.ค 256212 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 09 มี.ค 256213 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 10 มี.ค 256214 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 12 มี.ค 256216 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 14 มี.ค 256218 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 15 มี.ค 256219 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 16 มี.ค 256220 มี.ค 256225,888--7,900
(เต็ม) 17 มี.ค 256221 มี.ค 256225,888--7,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ และศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็น ชมขั้นตอนการผลิตวาซาบิ ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมัน สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจ มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีม และชินไซบาชิ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมซากุระ รอบเกียวโต ฟรี!! ยูคาตะ ที่ระลึกท่านละ 1 ตัว