city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ HOKKAIDO ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5D3N (DEC18-MAR19) XJ79

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ HOKKAIDO ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5D3N (DEC18-MAR19) XJ79

รหัส JP-TTN366 ทัวร์ญี่ปุ่น

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท/ท่าน

ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร
เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท
เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ HOKKAIDO ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5D3N (DEC18-MAR19) XJ79
http://www.grandholiday.co.th/view/2638
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ
  • วันที่ 3 : ดิวตี้ฟรี - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง- มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
  • วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
  • วันที่ 5 : สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 01 ธ.ค. 256105 ธ.ค. 256127,888--8,900
(เต็ม) 02 ธ.ค. 256106 ธ.ค. 256127,888--8,900
(เต็ม) 03 ธ.ค. 256107 ธ.ค. 256127,888--8,900
(เต็ม) 04 ธ.ค. 256108 ธ.ค. 256127,888--8,900
(เต็ม) 05 ธ.ค. 256109 ธ.ค. 256127,888--8,900
(เต็ม) 06 ธ.ค. 256110 ธ.ค. 256127,888--8,900
(เต็ม) 07 ธ.ค. 256111 ธ.ค. 256127,888--8,900
08 ธ.ค. 256112 ธ.ค. 256128,888--8,900
09 ธ.ค. 256113 ธ.ค. 256128,888--8,900
10 ธ.ค. 256114 ธ.ค. 256128,888--8,900
(เต็ม) 12 ธ.ค. 256116 ธ.ค. 256125,888--8,900
(เต็ม) 13 ธ.ค. 256117 ธ.ค. 256125,888--8,900
14 ธ.ค. 256118 ธ.ค. 256125,888--8,900
(เต็ม) 15 ธ.ค. 256119 ธ.ค. 256125,888--8,900
(เต็ม) 16 ธ.ค. 256120 ธ.ค. 256125,888--8,900
(เต็ม) 17 ธ.ค. 256121 ธ.ค. 256125,888--8,900
(เต็ม) 18 ธ.ค. 256122 ธ.ค. 256125,888--8,900
(เต็ม) 26 ธ.ค. 256130 ธ.ค. 256135,888--8,900
(เต็ม) 27 ธ.ค. 256131 ธ.ค. 256135,888--8,900
(เต็ม) 29 ธ.ค. 256102 ม.ค. 256238,888--8,900
(เต็ม) 30 ธ.ค. 256103 ม.ค. 256238,888--8,900
31 ธ.ค. 256104 ม.ค. 256235,888--8,900
(เต็ม) 04 ม.ค. 256208 ม.ค. 256225,888--8,900
05 ม.ค. 256209 ม.ค. 256225,888--8,900
06 ม.ค. 256210 ม.ค. 256225,888--8,900
07 ม.ค. 256211 ม.ค. 256225,888--8,900
08 ม.ค. 256212 ม.ค. 256225,888--8,900
(เต็ม) 09 ม.ค. 256213 ม.ค. 256225,888--8,900
10 ม.ค. 256214 ม.ค. 256225,888--8,900
11 ม.ค. 256215 ม.ค. 256225,888--8,900
12 ม.ค. 256216 ม.ค. 256225,888--8,900
13 ม.ค. 256217 ม.ค. 256225,888--8,900
14 ม.ค. 256218 ม.ค. 256225,888--8,900
15 ม.ค. 256219 ม.ค. 256225,888--8,900
18 ม.ค. 256222 ม.ค. 256225,888--8,900
19 ม.ค. 256223 ม.ค. 256225,888--8,900
20 ม.ค. 256224 ม.ค. 256225,888--8,900
21 ม.ค. 256225 ม.ค. 256225,888--8,900
22 ม.ค. 256226 ม.ค. 256225,888--8,900
(เต็ม) 24 ม.ค. 256228 ม.ค. 256225,888--8,900
25 ม.ค. 256229 ม.ค. 256225,888--8,900
26 ม.ค. 256230 ม.ค. 256225,888--8,900
(เต็ม) 27 ม.ค. 256231 ม.ค. 256225,888--8,900
(เต็ม) 28 ม.ค. 256201 ก.พ. 256225,888--8,900
29 ม.ค. 256202 ก.พ. 256225,888--8,900
(เต็ม) 30 ม.ค. 256203 ม.ค. 256225,888--8,900
31 ม.ค. 256204 ก.พ. 256225,888--8,900
11 ก.พ. 256215 ก.พ. 256225,888--8,900
12 ก.พ. 256216 ก.พ. 256225,888--8,900
13 ก.พ. 256217 ก.พ. 256225,888--8,900
14 ก.พ. 256218 ก.พ. 256225,888--8,900
(เต็ม) 15 ก.พ. 256219 ก.พ. 256228,888--8,900
16 ก.พ. 256220 ก.พ. 256228,888--8,900
(เต็ม) 17 ก.พ. 256221 ก.พ. 256228,888--8,900
18 ก.พ. 256222 ก.พ. 256228,888--8,900
19 ก.พ. 256223 ก.พ. 256228,888--8,900
21 ก.พ. 256225 ก.พ. 256225,888--8,900
(เต็ม) 22 ก.พ. 256226 ก.พ. 256225,888--8,900
23 ก.พ. 256227 ก.พ. 256225,888--8,900
(เต็ม) 24 ก.พ. 256228 ก.พ. 256225,888--8,900
(เต็ม) 25 ก.พ. 256201 มี.ค 256225,888--8,900
(เต็ม) 26 ก.พ. 256202 มี.ค 256225,888--8,900
27 ก.พ. 256203 มี.ค 256225,888--8,900
(เต็ม) 28 ก.พ. 256204 มี.ค 256225,888--8,900
(เต็ม) 01 มี.ค 256205 มี.ค 256225,888--8,900
02 มี.ค 256206 มี.ค 256225,888--8,900
03 มี.ค 256207 มี.ค 256225,888--8,900
04 มี.ค 256208 มี.ค 256225,888--8,900
(เต็ม) 05 มี.ค 256209 มี.ค 256225,888--8,900
07 มี.ค 256211 มี.ค 256225,888--8,900
(เต็ม) 08 มี.ค 256212 มี.ค 256225,888--8,900
(เต็ม) 09 มี.ค 256213 มี.ค 256225,888--8,900
10 มี.ค 256214 มี.ค 256225,888--8,900
11 มี.ค 256215 มี.ค 256225,888--8,900
12 มี.ค 256216 มี.ค 256225,888--8,900
13 มี.ค 256217 มี.ค 256225,888--8,900
14 มี.ค 256218 มี.ค 256225,888--8,900
15 มี.ค 256219 มี.ค 256225,888--8,900
16 มี.ค 256220 มี.ค 256225,888--8,900
17 มี.ค 256221 มี.ค 256225,888--8,900
(เต็ม) 18 มี.ค 256222 มี.ค 256225,888--8,900
19 มี.ค 256223 มี.ค 256225,888--8,900
20 มี.ค 256224 มี.ค 256225,888--8,900
(เต็ม) 21 มี.ค 256225 มี.ค 256225,888--8,900
22 มี.ค 256226 มี.ค 256225,888--8,900
23 มี.ค 256227 มี.ค 256225,888--8,900
(เต็ม) 24 มี.ค 256228 มี.ค 256225,888--8,900
(เต็ม) 25 มี.ค 256229 มี.ค 256225,888--8,900
26 มี.ค 256230 มี.ค 256225,888--8,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ

โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ซิตี้ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา เยือนตึกเก่ารัฐบาล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด ช้อปปิ้งจุใจ อิออน ทาวน์ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ