city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ SNOW WHITE 5D 4N (MAR'19) TR21

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ SNOW WHITE 5D 4N (MAR'19) TR21

รหัส JP-TTN365 ทัวร์ญี่ปุ่น 2562

Scoot Air

ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ SNOW WHITE 5D 4N (MAR'19) TR21

pdf

นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน SCOOT
 ชมปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งแหล่งช้อปสุดชิคชินไซบาชิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมความงามของสะพานโทเก็ตสึ
สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่  ณ Expo City
เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น
ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋วเที่ยวเมืองทตโทริ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ SNOW WHITE 5D 4N (MAR'19) TR21
http://www.grandholiday.co.th/view/2553
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ
  • วันที่ 2 : เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า - ซาคาเอะ
  • วันที่ 3 : อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้
  • วันที่ 4 : เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 06 ก.พ. 256210 ก.พ. 256228,888--8,900
(เต็ม) 13 ก.พ. 256217 ก.พ. 256228,888--8,900
(เต็ม) 20 ก.พ. 256224 ก.พ. 256228,888--8,900
06 มี.ค 256210 มี.ค 256229,888--8,900
13 มี.ค 256217 มี.ค 256229,888--8,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ