city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว HAPPY TOKYO HIPSTER 5วัน 3คืน (JAN-MAR19) (HJT-XW53-B01 )

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว HAPPY TOKYO HIPSTER 5วัน 3คืน (JAN-MAR19) (HJT-XW53-B01 )

รหัส JP-HPT342 ทัวร์ญี่ปุ่น

Nok Scoot

ราคาเริ่มต้น 21,234 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว HAPPY TOKYO HIPSTER 5วัน 3คืน (JAN-MAR19) (HJT-XW53-B01 )

pdf

อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน อาบน้ำแร่  แช่ออนเซ็น 
สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น 
กินปิ้งย่างเต็มอิ่ม ช้อปปิ้ง จุใจ กับราคาสุดคุ้ม 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว HAPPY TOKYO HIPSTER 5วัน 3คืน (JAN-MAR19) (HJT-XW53-B01 )
http://www.grandholiday.co.th/view/2363
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : นาริตะ - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น
  • วันที่ 3 : ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ – นาริตะ
  • วันที่ 4 : อิสระท่องเที่ยว หรือ ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ -ย่านชินจุกุ
  • วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
20 ม.ค. 256224 ม.ค. 256221,234--8,000
21 ม.ค. 256225 ม.ค. 256222,345--8,000
22 ม.ค. 256226 ม.ค. 256223,999--8,000
23 ม.ค. 256227 ม.ค. 256223,999--8,000
24 ม.ค. 256228 ม.ค. 256223,999--8,000
25 ม.ค. 256229 ม.ค. 256223,999--8,000
26 ม.ค. 256230 ม.ค. 256223,999--8,000
27 ม.ค. 256231 ม.ค. 256221,234--8,000
28 ม.ค. 256201 ก.พ. 256222,345--8,000
29 ม.ค. 256202 ก.พ. 256224,999--8,000
30 ม.ค. 256203 ก.พ. 256224,999--8,000
31 ม.ค. 256204 ก.พ. 256224,999--8,000
01 ก.พ. 256205 ก.พ. 256225,999--8,000
02 ก.พ. 256206 ก.พ. 256225,999--8,000
03 ก.พ. 256207 ก.พ. 256224,999--8,000
04 ก.พ. 256208 ก.พ. 256224,999--8,000
05 ก.พ. 256209 ก.พ. 256226,999--8,000
06 ก.พ. 256210 ก.พ. 256225,999--8,000
07 ก.พ. 256211 ก.พ. 256225,999--8,000
08 ก.พ. 256212 ก.พ. 256225,999--8,000
09 ก.พ. 256213 ก.พ. 256225,999--8,000
10 ก.พ. 256214 ก.พ. 256224,999--8,000
11 ก.พ. 256215 ก.พ. 256224,999--8,000
12 ก.พ. 256216 ก.พ. 256225,999--8,000
13 ก.พ. 256217 ก.พ. 256225,999--8,000
14 ก.พ. 256218 ก.พ. 256225,999--8,000
15 ก.พ. 256219 ก.พ. 256225,999--8,000
16 ก.พ. 256220 ก.พ. 256225,999--8,000
17 ก.พ. 256221 ก.พ. 256224,999--8,000
18 ก.พ. 256222 ก.พ. 256224,999--8,000
19 ก.พ. 256223 ก.พ. 256226,999--8,000
20 ก.พ. 256224 ก.พ. 256225,999--8,000
21 ก.พ. 256225 ก.พ. 256225,999--8,000
22 ก.พ. 256226 ก.พ. 256225,999--8,000
23 ก.พ. 256227 ก.พ. 256225,999--8,000
24 ก.พ. 256228 ก.พ. 256224,999--8,000
25 ก.พ. 256201 มี.ค 256224,999--8,000
26 ก.พ. 256202 มี.ค 256226,999--8,000
27 ก.พ. 256203 มี.ค 256226,999--8,000
28 ก.พ. 256204 มี.ค 256226,999--8,000
01 มี.ค 256205 มี.ค 256226,999--8,000
02 มี.ค 256206 มี.ค 256226,999--8,000
03 มี.ค 256207 มี.ค 256224,999--8,000
04 มี.ค 256208 มี.ค 256224,999--8,000
05 มี.ค 256209 มี.ค 256227,999--8,000
06 มี.ค 256210 มี.ค 256227,999--8,000
07 มี.ค 256211 มี.ค 256227,999--8,000
08 มี.ค 256212 มี.ค 256227,999--8,000
09 มี.ค 256213 มี.ค 256227,999--8,000
10 มี.ค 256214 มี.ค 256227,999--8,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) เที่ยวโอซาก้า ชมซากุระ บานสะพรั่ง ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เอ็กซ์โปซิตี้ เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนป่าไผ่ อาราชิยาม่า ชมซากุระ ณ สะพานโทเก็ตสึ สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคินคะคุจิ วัดเฮียวอัน และพระพุทธรูปไดบุทสึ วัดโทจิ ฟรีเดย์ ช้อปปิ้งจุใจ หรือ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมซากุระ รอบเกียวโต ฟรี!!นำชุดกลับไทยเพื่อเป็นของที่ระลึก มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS