city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY OSAKA KYOTO NARA ฟ้าประทาน 4วัน 3คืน  (JAN-MAR19) (HJO-TR43-B03)

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY OSAKA KYOTO NARA ฟ้าประทาน 4วัน 3คืน (JAN-MAR19) (HJO-TR43-B03)

รหัส JP-HPT341 ทัวร์ญี่ปุ่น 2562

Scoot Air

ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท/ท่าน

ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ชม วัดโทไดจิ วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา
วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้าใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
สาธิตการ ชงชาแบบญี่ปุ่น อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY OSAKA KYOTO NARA ฟ้าประทาน 4วัน 3คืน (JAN-MAR19) (HJO-TR43-B03)
http://www.grandholiday.co.th/view/2362
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า
  • วันที่ 2 : นารา- วัดโทไดจิ- เกียวโต- วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน - สาธิตการชงชา - DUTY FREE
  • วันที่ 3 : อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน
  • วันที่ 4 : ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
20 ม.ค. 256223 ม.ค. 256221,99921,99921,9998,000
27 ม.ค. 256230 ม.ค. 256221,99921,99921,9998,000
03 ก.พ. 256206 ก.พ. 256223,99923,99923,9998,000
10 ก.พ. 256213 ก.พ. 256222,99922,99922,9998,000
17 ก.พ. 256220 ก.พ. 256223,99923,99923,9998,000
24 ก.พ. 256227 ก.พ. 256222,99922,99922,9998,000
03 มี.ค 256206 มี.ค 256223,99923,99923,9998,000
10 มี.ค 256213 มี.ค 256223,99923,99923,9998,000
17 มี.ค 256220 มี.ค 256224,99924,99924,9998,000
24 มี.ค 256227 มี.ค 256223,99923,99923,9998,000
31 มี.ค 256203 เม.ษ. 256225,99925,99925,9998,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ

ตระการตา ซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก และ นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และ วัดนาริตะ เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท อาเมโยโกะ และ ชินจูกุ เพลิดเพลินสวนสนุกขนาดย่อม ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว อาบน้ำแร่ธรรมชาติ พร้อมกับ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด