city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ HAPPY OSAKA KYOTO NARA ฟ้าประทาน 4วัน 3คืน  (DEC18-MAR19) (HJO-TR43-B03)

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ HAPPY OSAKA KYOTO NARA ฟ้าประทาน 4วัน 3คืน (DEC18-MAR19) (HJO-TR43-B03)

รหัส JP-HPT341 ทัวร์ญี่ปุ่น

Scoot Air

ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท/ท่าน

ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ชม วัดโทไดจิ วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา
วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้าใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
สาธิตการ ชงชาแบบญี่ปุ่น อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ HAPPY OSAKA KYOTO NARA ฟ้าประทาน 4วัน 3คืน (DEC18-MAR19) (HJO-TR43-B03)
http://www.grandholiday.co.th/view/2362
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า
  • วันที่ 2 : นารา- วัดโทไดจิ- เกียวโต- วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน - สาธิตการชงชา - DUTY FREE
  • วันที่ 3 : อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน
  • วันที่ 4 : ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
02 ธ.ค. 256105 ธ.ค. 256124,99924,99924,9998,000
09 ธ.ค. 256112 ธ.ค. 256124,99924,99924,9998,000
16 ธ.ค. 256119 ธ.ค. 256123,99923,99923,9998,000
23 ธ.ค. 256126 ธ.ค. 256123,99923,99923,9998,000
30 ธ.ค. 256102 ม.ค. 256234,99934,99934,9998,000
06 ม.ค. 256209 ม.ค. 256221,99921,99921,9998,000
13 ม.ค. 256216 ม.ค. 256221,99921,99921,9998,000
20 ม.ค. 256223 ม.ค. 256221,99921,99921,9998,000
27 ม.ค. 256230 ม.ค. 256221,99921,99921,9998,000
03 ก.พ. 256206 ก.พ. 256223,99923,99923,9998,000
10 ก.พ. 256213 ก.พ. 256222,99922,99922,9998,000
17 ก.พ. 256220 ก.พ. 256223,99923,99923,9998,000
24 ก.พ. 256227 ก.พ. 256222,99922,99922,9998,000
03 มี.ค 256206 มี.ค 256223,99923,99923,9998,000
10 มี.ค 256213 มี.ค 256223,99923,99923,9998,000
17 มี.ค 256220 มี.ค 256224,99924,99924,9998,000
24 มี.ค 256227 มี.ค 256223,99923,99923,9998,000
31 มี.ค 256203 เม.ษ. 256225,99925,99925,9998,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) เที่ยวโอซาก้า ชมซากุระ บานสะพรั่ง ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เอ็กซ์โปซิตี้ เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนป่าไผ่ อาราชิยาม่า ชมซากุระ ณ สะพานโทเก็ตสึ สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคินคะคุจิ วัดเฮียวอัน และพระพุทธรูปไดบุทสึ วัดโทจิ ฟรีเดย์ ช้อปปิ้งจุใจ หรือ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมซากุระ รอบเกียวโต ฟรี!!นำชุดกลับไทยเพื่อเป็นของที่ระลึก มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS