city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส) (AUG-SEP18) (XJ59)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส) (AUG-SEP18) (XJ59)

รหัส JP-TTN351 ทัวร์ญี่ปุ่น

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท/ท่าน

เพลิดเพลินกับทุ่งดอกไม้ หลากหลายชนิด ณ สวนฮานาโนะ มิโยโกะ
ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ และอิออน มอลล์
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส) (AUG-SEP18) (XJ59)
http://www.grandholiday.co.th/view/2279
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  • วันที่ 2 : วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - แช่น้าแร่ออนเซ็น
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – เมืองนาริตะ – ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ
  • วันที่ 4 : อิสระตามอัธยาศัย ณ นาริตะ – สนามบินนาริตะ
  • วันที่ 5 : สนามบิน ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
03 ส.ค. 256107 ส.ค. 256122,888--7,900
05 ส.ค. 256109 ส.ค. 256122,888--7,900
07 ส.ค. 256111 ส.ค. 256122,888--7,900
09 ส.ค. 256113 ส.ค. 256126,888--7,900
(เต็ม) 11 ส.ค. 256115 ส.ค. 256127,888--7,900
(เต็ม) 13 ส.ค. 256117 ส.ค. 256126,888--7,900
(เต็ม) 15 ส.ค. 256120 ส.ค. 256126,888--7,900
(เต็ม) 17 ส.ค. 256121 ส.ค. 256122,888--7,900
(เต็ม) 19 ส.ค. 256123 ส.ค. 256122,888--7,900
(เต็ม) 21 ส.ค. 256125 ส.ค. 256122,888--7,900
23 ส.ค. 256127 ส.ค. 256122,888--7,900
(เต็ม) 25 ส.ค. 256129 ส.ค. 256122,888--7,900
(เต็ม) 27 ส.ค. 256131 ส.ค. 256122,888--7,900
01 ก.ย. 256105 ก.ย. 256120,888--7,900
03 ก.ย. 256107 ก.ย. 256120,888--7,900
07 ก.ย. 256111 ก.ย. 256120,888--7,900
09 ก.ย. 256113 ก.ย. 256120,888--7,900
11 ก.ย. 256115 ก.ย. 256120,888--7,900
13 ก.ย. 256117 ก.ย. 256120,888--7,900
(เต็ม) 15 ก.ย. 256119 ก.ย. 256120,888--7,900
17 ก.ย. 256121 ก.ย. 256120,888--7,900
19 ก.ย. 256123 ก.ย. 256120,888--7,900
23 ก.ย. 256127 ก.ย. 256120,888--7,900
25 ก.ย. 256129 ก.ย. 256118,888--7,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ