city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว 5D 3N (JAN-FEB18)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว 5D 3N (JAN-FEB18)

รหัส JP-TTN213 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 36,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว 5D 3N (JAN-FEB18)

pdf

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
ชมเทศกาลแสงสี NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION  ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ
ขึ้นฟูจิชั้น 5 อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชมวิวทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
ชมศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ  ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว 5D 3N (JAN-FEB18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1620
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
  • วันที่ 4 : นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 08 ม.ค. 256112 ม.ค. 256137,888--8,900
(เต็ม) 09 ม.ค. 256113 ม.ค. 256136,888--8,900
(เต็ม) 10 ม.ค. 256114 ม.ค. 256137,888--8,900
(เต็ม) 11 ม.ค. 256115 ม.ค. 256136,888--8,900
(เต็ม) 12 ม.ค. 256116 ม.ค. 256136,888--8,900
(เต็ม) 13 ม.ค. 256117 ม.ค. 256138,888--8,900
(เต็ม) 14 ม.ค. 256118 ม.ค. 256137,888--8,900
(เต็ม) 15 ม.ค. 256119 ม.ค. 256138,888--8,900
16 ม.ค. 256120 ม.ค. 256137,888--8,900
(เต็ม) 17 ม.ค. 256121 ม.ค. 256138,888--8,900
18 ม.ค. 256122 ม.ค. 256137,888--8,900
(เต็ม) 19 ม.ค. 256123 ม.ค. 256138,888--8,900
(เต็ม) 20 ม.ค. 256124 ม.ค. 256137,888--8,900
(เต็ม) 21 ม.ค. 256125 ม.ค. 256138,888--8,900
(เต็ม) 22 ม.ค. 256126 ม.ค. 256137,888--8,900
(เต็ม) 23 ม.ค. 256127 ม.ค. 256137,888--8,900
24 ม.ค. 256128 ม.ค. 256137,888--8,900
25 ม.ค. 256129 ม.ค. 256136,888--8,900
26 ม.ค. 256130 ม.ค. 256137,888--8,900
27 ม.ค. 256131 ม.ค. 256138,888--8,900
28 ม.ค. 256101 ก.พ. 256137,888--8,900
(เต็ม) 29 ม.ค. 256102 ก.พ. 256138,888--8,900
30 ม.ค. 256103 ก.พ. 256137,888--8,900
(เต็ม) 31 ม.ค. 256104 ก.พ. 256138,888--8,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ

เยือนวัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน นมัสการ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงาม ณ วัดโทฟุคุจิ เป็นวัดในนิกายเซน หนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุด ณ ศาลเจ้าโอสึคันนง ชมซากุระ เมืองโอบาระ ที่หาชมได้ยากมากจะเบ่งบานแย้มกลีบสีขาวอมชมพู สลับกับใบไม้แดง