city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว 5D 3N (DEC-FEB18)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว 5D 3N (DEC-FEB18)

รหัส JP-TTN213 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 36,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว 5D 3N (DEC-FEB18)

pdf

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
ชมเทศกาลแสงสี NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION  ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ
ขึ้นฟูจิชั้น 5 อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชมวิวทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
ชมศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ  ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว 5D 3N (DEC-FEB18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1620
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
  • วันที่ 4 : นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
01 ธ.ค. 256005 ธ.ค. 256038,888--8,900
02 ธ.ค. 256006 ธ.ค. 256039,888--8,900
03 ธ.ค. 256007 ธ.ค. 256039,888--8,900
04 ธ.ค. 256008 ธ.ค. 256038,888--8,900
05 ธ.ค. 256009 ธ.ค. 256038,888--8,900
09 ธ.ค. 256013 ธ.ค. 256036,888--8,900
10 ธ.ค. 256014 ธ.ค. 256038,888--8,900
11 ธ.ค. 256015 ธ.ค. 256037,888--8,900
12 ธ.ค. 256016 ธ.ค. 256037,888--8,900
13 ธ.ค. 256017 ธ.ค. 256037,888--8,900
14 ธ.ค. 256018 ธ.ค. 256038,888--8,900
15 ธ.ค. 256019 ธ.ค. 256037,888--8,900
16 ธ.ค. 256020 ธ.ค. 256038,888--8,900
17 ธ.ค. 256021 ธ.ค. 256038,888--8,900
18 ธ.ค. 256022 ธ.ค. 256038,888--8,900
19 ธ.ค. 256023 ธ.ค. 256037,888--8,900
20 ธ.ค. 256024 ธ.ค. 256038,888--8,900
21 ธ.ค. 256025 ธ.ค. 256038,888--8,900
22 ธ.ค. 256026 ธ.ค. 256038,888--8,900
24 ธ.ค. 256028 ธ.ค. 256038,888--8,900
27 ธ.ค. 256031 ธ.ค. 256049,888--10,900
28 ธ.ค. 256001 ม.ค. 256155,888--12,900
08 ม.ค. 256112 ม.ค. 256137,888--8,900
09 ม.ค. 256113 ม.ค. 256136,888--8,900
10 ม.ค. 256114 ม.ค. 256137,888--8,900
11 ม.ค. 256115 ม.ค. 256136,888--8,900
12 ม.ค. 256116 ม.ค. 256136,888--8,900
13 ม.ค. 256117 ม.ค. 256138,888--8,900
14 ม.ค. 256118 ม.ค. 256137,888--8,900
15 ม.ค. 256119 ม.ค. 256138,888--8,900
16 ม.ค. 256120 ม.ค. 256137,888--8,900
17 ม.ค. 256121 ม.ค. 256138,888--8,900
18 ม.ค. 256122 ม.ค. 256137,888--8,900
19 ม.ค. 256123 ม.ค. 256138,888--8,900
20 ม.ค. 256124 ม.ค. 256137,888--8,900
21 ม.ค. 256125 ม.ค. 256138,888--8,900
22 ม.ค. 256126 ม.ค. 256137,888--8,900
23 ม.ค. 256127 ม.ค. 256137,888--8,900
24 ม.ค. 256128 ม.ค. 256137,888--8,900
25 ม.ค. 256129 ม.ค. 256136,888--8,900
26 ม.ค. 256130 ม.ค. 256137,888--8,900
27 ม.ค. 256131 ม.ค. 256138,888--8,900
28 ม.ค. 256101 ก.พ. 256137,888--8,900
29 ม.ค. 256102 ก.พ. 256138,888--8,900
30 ม.ค. 256103 ก.พ. 256137,888--8,900
31 ม.ค. 256104 ก.พ. 256138,888--8,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ