city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว 5D 3N (JAN-FEB18)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว 5D 3N (JAN-FEB18)

รหัส JP-TTN213 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 36,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว 5D 3N (JAN-FEB18)

pdf

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
ชมเทศกาลแสงสี NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION  ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ
ขึ้นฟูจิชั้น 5 อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชมวิวทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
ชมศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ  ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว 5D 3N (JAN-FEB18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1620
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
  • วันที่ 4 : นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 08 ม.ค. 256112 ม.ค. 256137,888--8,900
(เต็ม) 09 ม.ค. 256113 ม.ค. 256136,888--8,900
(เต็ม) 10 ม.ค. 256114 ม.ค. 256137,888--8,900
(เต็ม) 11 ม.ค. 256115 ม.ค. 256136,888--8,900
(เต็ม) 12 ม.ค. 256116 ม.ค. 256136,888--8,900
(เต็ม) 13 ม.ค. 256117 ม.ค. 256138,888--8,900
(เต็ม) 14 ม.ค. 256118 ม.ค. 256137,888--8,900
(เต็ม) 15 ม.ค. 256119 ม.ค. 256138,888--8,900
16 ม.ค. 256120 ม.ค. 256137,888--8,900
(เต็ม) 17 ม.ค. 256121 ม.ค. 256138,888--8,900
18 ม.ค. 256122 ม.ค. 256137,888--8,900
(เต็ม) 19 ม.ค. 256123 ม.ค. 256138,888--8,900
(เต็ม) 20 ม.ค. 256124 ม.ค. 256137,888--8,900
(เต็ม) 21 ม.ค. 256125 ม.ค. 256138,888--8,900
(เต็ม) 22 ม.ค. 256126 ม.ค. 256137,888--8,900
(เต็ม) 23 ม.ค. 256127 ม.ค. 256137,888--8,900
24 ม.ค. 256128 ม.ค. 256137,888--8,900
25 ม.ค. 256129 ม.ค. 256136,888--8,900
26 ม.ค. 256130 ม.ค. 256137,888--8,900
27 ม.ค. 256131 ม.ค. 256138,888--8,900
28 ม.ค. 256101 ก.พ. 256137,888--8,900
(เต็ม) 29 ม.ค. 256102 ก.พ. 256138,888--8,900
30 ม.ค. 256103 ก.พ. 256137,888--8,900
(เต็ม) 31 ม.ค. 256104 ก.พ. 256138,888--8,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ

เดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ นำท่านสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียง ช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ สัมผัสประสบการณ์ “ล่องเรือตัดน้ำแข็ง” ซึ่งเต็มไปด้วยแผ่นน้ำแข็งที่ลอยมาจากรัสเซีย ชม คลองโอตารุ ไฮไลท์ของที่นี่ คือ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก บุฟเฟต์ปูยักษ์  ราเมน รสชาติที่หลากหลาย