city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Ice Breaker 5D 3N (JAN'-MAR18)

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Ice Breaker 5D 3N (JAN'-MAR18)

รหัส JP-TTN206 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 38,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Ice Breaker 5D 3N (JAN'-MAR18)

pdf

เดินทางสู่เกาะฮอกไกโด โดยสายการบินไทย
สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง มอนเบทสึ
ชมความน่ารักของพาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน
สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปู และ FREE WI-FI บนบัสตลอดรายการ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Ice Breaker 5D 3N (JAN'-MAR18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1575
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 : สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ - ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - พาเหรดเพนกวิน - อิออน ทาวน์
  • วันที่ 3 : เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - ลานสกี - เมืองอาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์
  • วันที่ 4 : เมืองซัปโปโร - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ
  • วันที่ 5 : สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
08 ม.ค. 256112 ม.ค. 256138,88838,88838,8888,900
09 ม.ค. 256113 ม.ค. 256138,88838,88838,8888,900
13 ม.ค. 256117 ม.ค. 256138,88838,88838,8888,900
14 ม.ค. 256118 ม.ค. 256138,88838,88838,8888,900
15 ม.ค. 256119 ม.ค. 256138,88838,88838,8888,900
(เต็ม) 16 ม.ค. 256120 ม.ค. 256138,88838,88838,8888,900
20 ม.ค. 256124 ม.ค. 256138,88838,88838,8888,900
21 ม.ค. 256125 ม.ค. 256138,88838,88838,8888,900
22 ม.ค. 256126 ม.ค. 256138,88838,88838,8888,900
23 ม.ค. 256127 ม.ค. 256138,88838,88838,8888,900
24 ม.ค. 256128 ม.ค. 256139,99939,99939,9998,900
25 ม.ค. 256129 ม.ค. 256138,88838,88838,8888,900
27 ม.ค. 256131 ม.ค. 256138,88838,88838,8888,900
28 ม.ค. 256101 ก.พ. 256138,88838,88838,8888,900
29 ม.ค. 256102 ก.พ. 256138,88838,88838,8888,900
30 ม.ค. 256103 ก.พ. 256138,88838,88838,8888,900
(เต็ม) 31 ม.ค. 256104 ก.พ. 256138,88838,88838,8888,900
14 ก.พ. 256118 ก.พ. 256139,99939,99939,9998,900
21 ก.พ. 256125 ก.พ. 256138,88838,88838,8888,900
22 ก.พ. 256126 ก.พ. 256138,88838,88838,8888,900
04 มี.ค 256108 มี.ค 256238,88838,88838,8888,900
(เต็ม) 08 มี.ค 256112 มี.ค 256138,88838,88838,8888,900
21 มี.ค 256125 มี.ค 256138,88838,88838,8888,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ