city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 5 วัน 3 คืน (JAN-MAR18) EDIT

ทัวร์ญี่ปุ่น OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 5 วัน 3 คืน (JAN-MAR18) EDIT

รหัส JP-TTN194 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

Peach Air (PAJ)

ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท/ท่าน

เหินฟ้าสู่เกาะโอกินาวาโดยสายการบิน พีช เอเวียชัน
ท่องแดน โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น
เลือกซื้อขนมที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติท้องถิ่น ณ ร้านโอกาชิ โกเตน
สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช
ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ เพลิดเพลินกับสัตว์น้ำหลากหลายชนิด
ช้อปปิ้ง ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ ร้านขายเครื่องสำอางและข้าวของเครื่องใช้สไตล์ญี่ปุ่น

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 5 วัน 3 คืน (JAN-MAR18) EDIT
http://www.grandholiday.co.th/view/1476
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินนาฮา โอกินาว่า – ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
  • วันที่ 3 : ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ
  • วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า
  • วันที่ 5 : อเมริกันวิลเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ -สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 27 ม.ค. 256131 ม.ค. 256121,88821,88821,8887,900
(เต็ม) 28 ม.ค. 256101 ก.พ. 256121,88821,88821,8887,900
(เต็ม) 29 ม.ค. 256102 ก.พ. 256119,88819,88819,8887,900
(เต็ม) 30 ม.ค. 256103 ก.พ. 256121,88821,88821,8887,900
(เต็ม) 03 ก.พ. 256107 ก.พ. 256121,88821,88821,8887,900
(เต็ม) 08 ก.พ. 256112 ก.พ. 256121,88821,88821,8887,900
(เต็ม) 09 ก.พ. 256113 ก.พ. 256122,88822,88822,8887,900
(เต็ม) 11 ก.พ. 256115 ก.พ. 256122,88822,88822,8887,900
(เต็ม) 12 ก.พ. 256116 ก.พ. 256122,88822,88822,8887,900
(เต็ม) 23 ก.พ. 256127 ก.พ. 256122,88822,88822,8887,900
(เต็ม) 24 ก.พ. 256128 ก.พ. 256122,88822,88822,8887,900
(เต็ม) 26 ก.พ. 256102 มี.ค 256122,88822,88822,8887,900
(เต็ม) 04 มี.ค 256108 มี.ค 256122,88822,88822,8887,900
(เต็ม) 05 มี.ค 256109 มี.ค 256122,88822,88822,8887,900
(เต็ม) 06 มี.ค 256110 มี.ค 256122,88822,88822,8887,900
10 มี.ค 256114 มี.ค 256122,88822,88822,8887,900
11 มี.ค 256115 มี.ค 256122,88822,88822,8887,900
12 มี.ค 256116 มี.ค 256122,88822,88822,8887,900
13 มี.ค 256117 มี.ค 256122,88822,88822,8887,900
16 มี.ค 256120 มี.ค 256122,88822,88822,8887,900
17 มี.ค 256121 มี.ค 256122,88822,88822,8887,900
18 มี.ค 256122 มี.ค 256122,88822,88822,8887,900
19 มี.ค 256123 มี.ค 256122,88822,88822,8887,900
20 มี.ค 256124 มี.ค 256122,88822,88822,8887,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ

บินตรงสู่เกาะคิวชู ฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย ชม เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ตกต่งด้วยหลอดไฟกว่า 13 ล้านดวง เดินเล่น หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านหัตกรรมและต้นกาเนิด OTOP เต็มอิ่มกับความน่ารักของเพนกวินกว่า 9 สายพันธุ์ทั่วโลกที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า ช้อปปิ้งย่านดังที่ คาเนลซิตี้ และ โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต สัมผัสบรรยากาศและชิมอาหารท้องถิ่นที่ ซุ้มอาหารสไตล์YATAI แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น บริการท่านด้วยน้าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน