city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG STRONG 5 วัน 3 คืน (DEC17)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG STRONG 5 วัน 3 คืน (DEC17)

รหัส JP-ZG189 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG STRONG 5 วัน 3 คืน (DEC17)

pdf

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศ สีสันของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ณ โตเกียวสกายทรี  ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG STRONG 5 วัน 3 คืน (DEC17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1434
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 4 : อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
  • วันที่ 5 : กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 01 ธ.ค. 256005 ธ.ค. 256034,90034,90034,9008,000
(เต็ม) 02 ธ.ค. 256006 ธ.ค. 256034,90034,90034,9008,000
(เต็ม) 07 ธ.ค. 256011 ธ.ค. 256034,90034,90034,9008,000
(เต็ม) 08 ธ.ค. 256012 ธ.ค. 256034,90034,90034,9008,000
(เต็ม) 09 ธ.ค. 256013 ธ.ค. 256034,90034,90034,9008,000
(เต็ม) 13 ธ.ค. 256017 ธ.ค. 256032,90032,90032,9008,000
(เต็ม) 14 ธ.ค. 256018 ธ.ค. 256032,90032,90032,9008,000
15 ธ.ค. 256019 ธ.ค. 256032,90032,90032,9008,000
21 ธ.ค. 256025 ธ.ค. 256039,90039,90039,9008,000
22 ธ.ค. 256026 ธ.ค. 256039,90039,90039,9008,000
(เต็ม) 23 ธ.ค. 256027 ธ.ค. 256039,90039,90039,9008,000
27 ธ.ค. 256031 ธ.ค. 256045,90045,90045,9008,000
28 ธ.ค. 256001 ม.ค. 256147,90047,90047,90010,000
(เต็ม) 29 ธ.ค. 256002 ม.ค. 256147,90047,90047,90010,000
30 ธ.ค. 256003 ม.ค. 256147,90047,90047,90010,000
31 ธ.ค. 256004 ม.ค. 256147,90047,90047,90010,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ