city
  • Mobile. 081-9699934
มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

รหัส BT-KMG21_FD (MAY-OCT24)

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท/ท่าน

ท่องสวรรค์แดนมังกร ภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ "ไป่สุยเหอ"
เยือน 3 เมืองโบราณ วัดโปตาลาน้อยแห่งแซงกรีล่า

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5754
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - เมืองต้าหลี่
  • วันที่ 2 : เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - แชงกีล่า - เมืองเก่าจงเตี้ยน
  • วันที่ 3 : วัดลามะจ้านหลิน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) - เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 4 : อุทยานมังกรหยก - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหม่ว) - อุทยานน้ำหยก - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ - เมืองโบราณซูเหอ
  • วันที่ 5 : เมืองลี่เจียง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองคุนหมิง - ตำหนักทอง - ร้านบัวหิมะ - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านหยก - ประตูม้าทองไก่หยก
  • วันที่ 6 : สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
08 พ.ค. 256713 พ.ค. 256723,99923,99923,9995,000
15 พ.ค. 256720 พ.ค. 256724,99924,99924,9995,000
22 พ.ค. 256727 พ.ค. 256725,99925,99925,9995,000
29 พ.ค. 256703 มิ.ย. 256725,99925,99925,9995,000
05 มิ.ย. 256710 มิ.ย. 256725,99925,99925,9995,000
12 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 256725,99925,99925,9995,000
19 มิ.ย. 256724 มิ.ย. 256725,99925,99925,9995,000
26 มิ.ย. 256701 ก.ค. 256725,99925,99925,9995,000
03 ก.ค. 256708 ก.ค. 256724,99924,99924,9995,000
21 ส.ค. 256726 ส.ค. 256725,99925,99925,9995,000
28 ส.ค. 256702 ก.ย. 256725,99925,99925,9995,000
04 ก.ย. 256709 ก.ย. 256725,99925,99925,9995,000
11 ก.ย. 256716 ก.ย. 256725,99925,99925,9995,000
09 ต.ค. 256714 ต.ค. 256726,99926,99926,9995,000
16 ต.ค. 256721 ต.ค. 256725,99925,99925,9995,000
23 ต.ค. 256728 ต.ค. 256726,99926,99926,9995,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

คุนหมิง-ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ –โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – แชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง – ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน) -สระมังกรดำ ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถอุทยาน) - สะพานแก้วลี่เจียง –เมืองเก่าซู่เหอ ลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง-สวนน้ำตก-ตำหนักทอง-ถนนคนเดินอิสระช้อปปิ้ง-ประตูม้าทองไก่มรกต วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู้-สวนต้ากวนโหลวชมดอกไม้ตามฤดูกาล-คุนหมิง – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)