city
  • Mobile. 081-9699934
 ทัวร์คุณธรรม เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน (CA)

ทัวร์คุณธรรม เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน (CA)

รหัส SHCAPVG4 (MAY-JUN24)

Air China (CA)

ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท/ท่าน

พลิดเพลินกับโลกแห่งจินตนาการ Shanghai Disneyland ขึ้นชมหอไข่มุก จุดชมวิวมุมสูงของมหานครเซี่ยงไฮ้ สายมูห้ามพลาด.. วัดพระใหญ่หลิงซาน Starbucks Reserve Roastery ตึกสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ชมจอยักษ์ลอยฟ้าสถาปัตยกรรมแบบใหม่ จัตุรัสหยวนหลง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์คุณธรรม เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน (CA)
http://www.grandholiday.co.th/view/5729
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ (CA806 : 03.15-08.30) – เมืองอู๋ซี – วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – ซูโจว – จัตุรัสหยวนหลง
  • วันที่ 3 : ซูโจว – เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณผานหลงกู้เจิ้น (เจียงหนานน้อย) – Tian An 1,000 Trees Square – ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
  • วันที่ 4 : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า)
  • วันที่ 5 : ขึ้นหอไข่มุก – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง –STARBUCKS RESERVE ROASTERY – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (CA805 : 23.15-02.15+1)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
22 พ.ค. 256726 พ.ค. 256726,99926,99926,9994,500
12 มิ.ย. 256716 มิ.ย. 256726,99926,99926,9994,500
19 มิ.ย. 256723 มิ.ย. 256726,99926,99926,9994,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

คุนหมิง-ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ –โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – แชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง – ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน) -สระมังกรดำ ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถอุทยาน) - สะพานแก้วลี่เจียง –เมืองเก่าซู่เหอ ลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง-สวนน้ำตก-ตำหนักทอง-ถนนคนเดินอิสระช้อปปิ้ง-ประตูม้าทองไก่มรกต วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู้-สวนต้ากวนโหลวชมดอกไม้ตามฤดูกาล-คุนหมิง – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)