city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 5วัน3คืน (FEB-MAR'20) (SHTGPVG6)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 5วัน3คืน (FEB-MAR'20) (SHTGPVG6)

รหัส CN-SSH234

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 5วัน3คืน (FEB-MAR'20) (SHTGPVG6)

pdf

เพลิดเพลินกับสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
ล่องเรือชมบรรยากาศ เมืองโบราณอูเจิ้น
ขึ้นตึกชมความงามเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 118
ห้าง HKRI TAIKOO HUI สายช็อปพลาดไม่ได้

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 5วัน3คืน (FEB-MAR'20) (SHTGPVG6)
http://www.grandholiday.co.th/view/4546
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
  • วันที่ 3 : เซี่ยงไฮ้-ตำบลอูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
  • วันที่ 4 : ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ถนนอู๋เจียง-ห้าง HKRI TAIKOO HUI ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์(ชั้น118)
  • วันที่ 5 : หาดไว่ทาน-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ25,999--4,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ